Blog post

Jste připraveni na ESG?

5. 6. 2023Ludmila Benešová

Dne 5. ledna 2023 vstoupila v platnost směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tato nová směrnice modernizuje a posiluje pravidla týkající se sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti zveřejňovat jako součást nefinančního výkaznictví.

Podle směrnice poprvé za kalendářní rok 2024 (tedy v roce 2025) budou muset společnosti splnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti. Směrnice se bude týkat i společností mimo EU, které v EU vyvíjejí významnou obchodní činnost. Členské státy budou povinny implementovat pravidla ze směrnice do svých právní řádů do 18 měsíců.

Povinnosti budou rozšířeny na velké, střední a malé podniky, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích EU a na velké skupiny podniků, které překročí za dvě po sobě následující účetní období dvě ze tří kritérií (suma aktiv více než 20 mil. EUR, obrat přesahuje 40 mil. EUR, průměrný počet zaměstnanců přesahuje 250 osob).

V České republice se předpokládá, že potřebná právní úprava bude součástí nového zákona o účetnictví a novely zákona o auditorech. Novou povinností bude také audit těchto nefinančních informací, které budou součástí výroční zprávy společností.

Komora auditorů ČR proto připravila konferenci na toto téma, které se zúčastnili partneři TPA Radek Stein a David Mrozek. Radek Stein k tomu uvádí: Předpokládáme, že informace o udržitelném přístupu k podnikání bude vykazovat ve svých výročních zprávách mnohem více společností, než ukládá směrnice. Již teď se řada našich klientů o toto téma zajímá a my jsme připraveni poskytnout potřebné poradenství. Také se připravujeme na složení speciální auditorské zkoušky, abychom mohli našim klientům nabídnout i audit této části výroční zprávy.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek