Blog post

Nejvyšší soud ČR zdůraznil roli kontrolních mechanismů

11. 12. 2019Jiří Hlaváč

Nejvyšší soud ČR judikoval, že pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou.

Nejvyšší soud ČR judikoval (rozsudek 27 Cdo 844/2018, ze dne 18. 9. 2019), že pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou, neboť na vzniku škody se tento jednatel spolupodílel tím, že nenastavil ve společnosti kontrolní mechanismy, nekontroloval výkon působnosti druhého jednatele a nezajímal se o řízení a správu společnosti. Kdyby byly ve společnosti nastaveny vhodné kontrolní mechanismy, ke vzniku škody by vůbec nemuselo podle názoru Nejvyššího soudu ČR dojít (resp. ne v takové výši).

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek