Blog post

Obnovitelné zdroje v České republice

31. 3. 2022Jiří Hlaváč, Jan Tyle

ESG, Green Deal, uhlíková neutralita, obnovitelné zdroje. To jsou pojmy, které budou formovat budoucí podobu celosvětového energetického sektoru.

Tento článek prezentuje analýzu současného stavu obnovitelných zdrojů z hlediska instalované kapacity v České republice s bližším detailem jednotlivých typů obnovitelných zdrojů a jejich geografického rozložení. Při analýze bylo vycházeno z  dat získaných od Energetického regulačního úřadu. Do analýzy byly zahrnuty všichni vlastníci licencí od ERÚ na výrobu elektřiny dle jednotlivých typů zdrojů výroby, tedy jak právnické, tak fyzické osoby.

Na grafu níže lze pozorovat vývoj podílu jednotlivých typů zdrojů na celkovém instalovaném výkonu v České republice. Přečerpávací elektrárny z hlediska instalovaného výkonu odpovídají malým a velkým vodním elektrárnám a do analýzy nebyly zahrnuty. Mezi základní obnovitelné zdroje patří: fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny a větrné elektrárny. Do kategorie ostatních elektráren[1] byly zařazeny zdroje, se kterými se v delším časovém horizontu nepočítá. I přes zjevný ústup od těchto zdrojů, jsou tyto zdroje stále velmi důležité, co se instalované kapacity týče. Jaderné elektrárny tvoří necelou čtvrtinu instalované kapacity. Větrné, fotovoltaické a vodní elektrárny tvoří více než 18 % celkové instalované kapacity, z čehož největší instalovanou kapacitu mají fotovoltaické elektrárny. Podíl instalované kapacity obnovitelných zdrojů vzrostl v posledních 3 letech zejména z důvodu odklonu od uhelných elektráren. Více jak 60 % subjektů z analýzy byly fyzické osoby, nicméně jejich je přibližně jen 4,5 % na celku. Většinu instalované kapacity obnovitelných zdrojů na území ČR provozují právnické osoby.

[1] Do kategorie ostatních elektráren patří: tepelné, plynové a paroplynové elektrárny.

Kompletní analýzu si můžete stáhnout zde.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek