Blog post

Ocenění nemovitostí pro různé účely

16. 1. 2023Jiří Hlaváč

Ať již potřebujete ocenit nemovitost nebo posoudit s nemovitostí související ekonomické aspekty pro jakýkoliv účel, náš tým specialistů je připraven zpracovat pro vás adekvátní výstup.

Znalecký posudek

Ocenění nemovitostí, technického zhodnocení nebo posouzení výše nájemného nebo úplaty za užívání nemovitosti formou znaleckého posudku je v praxi nejčastěji spojeno se soudními spory a arbitrážemi. Současně i některé zákony vyžadují zpracování znaleckých posudků pro řízení na základě nich vedená nebo pro úkony na jejich základě činěné (např. insolvenční zákon, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o přeměnách).

Expertní odhad podle RICS

Velké nadnárodní společnosti, ale i mezinárodní investoři, vyžadují jako podklad pro svá rozhodnutí ocenění v souladu s mezinárodními standardy, nejčastěji v souladu s principy Royal Institution of Chartered Surveyors. V České republice působí pouze několik firem regulovaných RICS, které tyto výstupy mohou zpracovat.

Expertní odhad nebo odborné stanovisko

Zpracovává se v případech, kdy není vyžadováno ocenění nemovitosti formou znaleckého posudku. Výhodou je možnost zpracování tohoto výstupu primárně s důrazem na obsahovou stránku věci a naopak možnost minimalizovat formální prvky.

Indikativní ocenění

Indikativní ocenění představuje rámcové ocenění nemovitosti či posouzení dalších souvisejících oblastí s minimalizací formálních prvků a částí výstupu. Výhodou je rychlost jeho přípravy a přehledná a stručná forma. Jde o vhodný podklad pro rychlá rozhodnutí.

Hodnotící zpráva, odborné stanovisko

Pokud je potřebné posoudit určitou dílčí oblast související s nemovitostmi, připravíme v této věci odborné stanovisko. Hodnotící zpráva obsahuje vyhodnocení různých možných přístupů nebo postupů a doporučení volby nejvhodnější z nich.

Na následujícím odkazu naleznete služby, které v oblasti oceňování poskytujeme: https://www.tpa-group.cz/cs/ocenovani-nemovitosti/

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek