Blog post

Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh byla posunuta do konce června 2021

27. 11. 2020Jiří Hlaváč

Kontroverzním zákonem č. 460/2020 Sb., který byl 12.11.2020 publikován ve Sbírce zákonů, bylo prodlouženo suspendování dlužnické povinnosti podat insolvenční návrh, a to až do konce června 2021.

Novelizace byla Poslaneckou sněmovnou schválena (stejně jako na jaře tzv. lex covid) ve stavu legislativní nouze, a to i přes nesouhlas Senátu.

Fakticky byl obnoven institut mimořádného moratoria až do konce června 2021 a současně i umožněno prodloužení mimořádného moratoria vyhlášeného na základě návrhu podaného do konce srpna 2020 bez souhlasu věřitelů.

Za zákonem stanovených podmínek je dlužníkům umožněno platit závazky bezprostředně související se zachováním provozu závodu a vzniklé po vyhlášení mimořádného moratoria přednostně před dříve splatnými závazky. Dlužníci budou také určitým způsobem chráněni před tím, aby jejich smluvní partneři ukončily některé dlouhodobé smlouvy.

Na rozdíl od „řádného“ moratoria podle insolvenčního zákona se s vyhlášením mimořádného moratoria ani nadále nebude spojovat zákaz započtení.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek