Blog post

Předbalená reorganizace – workshop

9. 10. 2020Jiří Hlaváč

Ve středu 7.10.2020 jsme pro zájemce realizovali on-line formou workshop na téma Předbalená reorganizace. Společně s pozvanými advokáty a insolvenčními správci se zvláštním povolením jsme představili hlavní výhody tohoto způsobu řešení úpadku a jednotlivé aspekty s předbalenou reorganizací spojené. S ohledem na pokračující omezení v souvislosti s pandemií Covid-19 půjde v následujících měsících u některých firem o efektivní řešení, které jim umožní v režimu insolvenčního zákona udržet

Jiří Hlaváč, partner TPA shrnul na závěr workshopu hlavní výhody předbalené reorganizace, která spočívá v podání insolvenčního návrhu společně s návrhem na řešení úpadku formou reorganizace a reorganizačním plánem, čímž dojde k velmi podstatnému zkrácení časové náročnosti celého procesu. Součástí podání je také souhlas většiny zajištěných i nezajištěných věřitelů.

  • Výrazné zkrácení ozdravného procesu (v řádu několika měsíců),
  • Předjednání a odsouhlasení postupu s hlavními věřiteli před podáním insolvenčního návrhu,
  • Možnost řešení i pro firmy, které by pro standardní reorganizaci nesplnili zákonná kritéria (roční úhrn čistého obratu za poslední účetní období alespoň 50 mil. Kč nebo alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru),
  • Pro obchodní partnery možnost udržet si vzájemné obchodní vztahy i do budoucna,
  • Možnost zvolit si insolvenčního správce a znalce pro ocenění závodu.

V souvislosti s předbalenou reorganizací je nutné zdůraznit, že klíčová je příprava před podáním vlastního insolvenčního návrhu a je velkou výhodou spolupracovat na ní se subjektem, který má s těmito procesy praktické zkušenosti.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek