Blog post

Řízení výroby v rámci ERP – aneb jak zvýšit efektivitu celého podniku

29. 4. 2019Jan Líbal

Jedna z definic ERP systému praví, že informační systém se stává komplexním ERP až v případě, že obsahuje nástroje pro řízení výroby ve výrobních podnicích. Výrobní proces podniku je logicky jedním z nejdůležitějších procesů, ke kterému firma směřuje a přizpůsobuje svůj provoz. Proto se také podniky snaží sbírat data z výroby co nejkomplexněji a pracovat s nimi.

Účetní a výrobní systémy – jak je propojit?

Stále ještě existuje řada podniků, které mají odděleně evidovány výrobní procesy (např. v excelu, nebo na papíře) a procesy související s účetnictvím, ekonomikou a sklady. Veškeré podklady a data rozhodná pro řízení takové společnosti se pak složitě a s časovou náročností „slévají dohromady“. Dost často jsou rozhodovacími nástroji i pocity a zkušenost dlouholetých pracovníků ve výrobě. To s sebou může přinášet neefektivitu v podobě prostojů na jednotlivých pracovištích, nedokonalé návaznosti v toku výrobního procesu a také potíže s materiálovým zásobováním. O zákaznících, kteří nedostanou své zboží včas ani nemluvě.

Jistě, lze se předzásobit materiálem „pro případ“ vyšší spotřeby. Také lze vyrábět zboží v dostatečném množství „na sklad“, ale to vše stojí peníze a zvýšené náklady. Ani toto řešení není příliš efektivní.

Pokud bude výrobní společnost využívat jednotný ERP systém, může odhalit včas tzv. „úzká místa“ a za pomoci plánování výroby aktivně řídit například kooperační objednávky nebo materiálové zabezpečení. ERP systém pokryje veškerou agendu spojenou s výrobním procesem, řídící pracovníci budou mít dokonalý přehled o tom, v jakém stavu se nachází vyráběné zakázky, nemluvě o přesném vyhodnocení nákladů výroby a porovnání s výrobními kalkulacemi.

Jedním takovým systémem je HELIOS Orange. S ním společnosti navíc získají integrované řešení pro projektové řízení v předvýrobní fázi zakázky, nebo Quality Management System (QMS), díky kterému se stane řízení jakosti a rizik hračkou. Samozřejmostí je on-line elektronizované odvádění výrobních operací pro okamžitý přehled o stavu výroby.

Zkušenost podniků praví, že zvýšení produktivity po zavedení komplexního systému na sebe nenechá dlouho čekat a mnohdy dosahuje zvýšení až o 20 %. A to za zavedení nového ERP jistě stojí.

Chcete vědět, jaké další možnosti nabízí HELIOS Orange?

https://www.tpa-group.cz/cs/sluzby/informacni-systemy/

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek