Blog post

TPA na konferenci Czech Valuation Forum 2022

26. 5. 2022Ludmila Benešová

Stali jsme se partnery odborné konference orientované na aktuální témata z oblasti oceňování pořádané Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické.

Primárním cílem bylo formou odborné konference propojit obchodní partnery s odbornou veřejností, absolventy a studenty VŠE. Sekundárním cílem bylo propojit business a akademickou půdu, zprostředkovat pohled odborníků v dané oblasti a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky na VŠE.

V rámci letošního ročníku vystoupili přední čeští odborníci na transferové ceny z řad znalců, daňových poradců i zástupců státní správy. Za skupinu TPA se panelové diskuse zúčastnil partner Jiří Hlaváč, který je profesně znalcem, daňovým poradce a auditorem. Jiří provedl posluchače případovou studií na téma posouzení plnohodnotné podnikatelské entity a vysvětlil, jak konkrétně postupovat při vyhodnocení funkčního a rizikového profilu společnosti.

Diskutována byla mimo jiné následující témata:

  • Interakce znaleckého posudku s daňovým řízením v oblasti převodních cen
  • Kdy je zpracování nestranného znaleckého posudku pro transferové ceny nutné a kdy naopak nemožné či kontraproduktivní
  • Co by měl znalecký posudek v oblasti transferových cen obsahovat a v jakých případech není možné znalecký posudek vydávat
  • Otázky výkonu znalecké činnosti
  • Pohled transferových cen na nehmotný majetek a koncernové financování

Na konferenci bylo registrováno téměř 400 účastníků. Další ročník je naplánován na rok 2023.

Více informací ke konferenci a představení jednotlivých řečníků najdete na stránkách konference: valu.vse.cz.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek