Blog post

Úskalí přeměn – nedostatečný vlastní kapitál

19. 9. 2018Jiří Hlaváč

Pokud by nástupnická společnost při přeměně vykázala v zahajovací rozvaze ztrátu, která by po zohlednění disponibilních zdrojů ve vlastním kapitále dosáhla poloviny základního kapitálu (nebo by se dal takový stav předpokládat), není obecně přeměna přípustná.

To neplatí, pokud by byl zpracován znalecký posudek dokládající, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti. Zohlednit je potřebné také vyloučení pořizovací ceny vzájemně držených podílů mezi zúčastněnými společnostmi.

Nedostatečný vlastní kapitál bývá v praxi obvykle řešen navýšením vlastních zdrojů před realizací přeměny – například příplatkem společníků mimo základní kapitál.

Celý článek si můžete přečíst zde: https://www.tpa-group.cz/press_review/prubeh-premen-a-jejich-uskali/

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek