Blog post

Od vrubovky, přes klínopisnou tabulku až po Helios

30. 5. 2019Ludmila Benešová

Byly jsme partnerem konference Firemní informační systémy, která proběhla ve čtvrtek 23. května v Kongresovém centru Vavruška. Kolega Jan Líbal na ní přednášel o důležitých historických milnících ve vývoji informačních systémů a zájemcům na našem stánku blíže představil informační systém Helios.

Konference byla zaměřena zejména na aktuální trendy podnikových informačních systémů (IS), jejich nové vlastnosti a jak je co nejefektivněji využívat. Úvodní slovo měl Petr Mandík, šéfredaktor BusinessIT.cz, na kterého se svou přednáškou navázal kolega Líbal. Dalšími mluvčími byli Jiří Panec ze společnosti Vision Praha, který hovořil o ERP systému, Martin Šauer z Balíkobot mluvil o využití IS pro automatickou expedici zboží a Petr Šulc z firmy xDocument seznámil účastníky s automatizovaným skenem dokumentů na multifunkční tiskárně a s cloudovým řešením Intrexx s OCR, který ulehčí práci s přepisováním přijatých papírových faktur. Petr Ferschmann ze společnosti Dativery se věnoval tématu PSD2 – bankovnímu API, Martin Pavlík z Quitecu seznámil posluchače s informačním systémem Lamael a Klára Valdhansová z firmy Knowspread.cz upozornila na všechny výhody e-learningu.

Ve svém příspěvku začal kolega Jan Líbal pěkně od počátků, tedy v období 30 000 let př. n. l., kdy se vzájemné závazky a pohledávky zaznamenávaly na tzv. vrubovky. Navázal vznikem písma a zapisováním informací na hliněné destičky, papyrus a později do účetních knih, nevynechal ani začátek podvojného účetnictví. Seznámil účastníky s rozvojem IS ve 20. století a během válek. Představil dodnes funkční systém společnosti Toyota tzv. Toyota Production Systém, který zahrnuje kooperaci výroby, logistiky a komunikace s dodavateli a koncovým zákazníkem. Hovořil i o metodě Just In Time, Kanban, účetním programu MRP I a II i plánování podnikových zdrojů (ERP). Nezapomněl zmínit ani vznik společnosti SAP a začátek využívání počítačových programů. Svou přednášku zakončil představením systémů HELIOS.

Mít možnost nejen vystoupit, ale i vyslechnout si prezentace ostatních panelistů konference, pro mě bylo inspirující a poučné. Příklady z praxe jsou pro nás jako implementátora IS Helios neocenitelné, pomáhají nám uceleněji pochopit fungování společností, a tím pádem jim tzv. ušít systém přímo na míru,“ zhodnocuje účast na konferenci Jan Líbal.

 

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek