Blog post

Poznámky z konference Energy Tomorrow 2022

19. 10. 2022Jiří Hlaváč

Řečník v úvodním příspěvku probral a zdůraznil tato témata:

 • vliv fosilních paliv na inflaci a souvislost s válkou na Ukrajině
 • význam zeleného plynu a elektrifikace, jakož i programů úspor energie a dekarbonizace
 • podpora transformace energetiky z úrovně EU
 • zjednodušení schvalování v oblasti energií z obnovitelných zdrojů
 • současná krize nesmí zastínit dlouhodobé cíle

Hlavní řečník Timo Leukefeld hovořil a představil možná řešení pro následující oblasti:

 • energeticky soběstačné budovy
 • limity využívání robotů v domácnostech a společnosti
 • využití 3D tiskáren pro stavbu budov
 • různé technologické přístupy v budoucnosti – povrch budov bude využíván k výrobě energie nebo budou budovy stavěny se silnými stěnami.
 • v důsledku změny klimatu se bude snižovat důležitost vytápění, důležitější bude chlazení
 • velké množství technologií v budovách znamená mnoho peněz (investice, technická podpora, údržba, energie atd.).
 • nové obchodní modely pracují s různými střechami budov (tvar přizpůsobený pro fotovoltaiku + postavený pouze z fotovoiltaických dílů) – tj. ne střecha a samostatné solární panely
 • problém s nedostatkem kvalifikované pracovní síly (absence techniků, kteří by rozuměli daným technologiím)
 • zjednodušení řešení v budoucích projektech
 • potřeba nouzového zdroje energie v případě výpadku proudu
 • řešení lze použít pro nové budovy, ale je třeba mít řešení i pro staré (stávající) budovy.
 • nejde o to, jak změnit chování lidí, ale jak změnit budovy, aby lidé mohli žít tak, jak si přejí

Obnovitelná energie – pohled na situaci ve střední a východní Evropě a podpora EU

Téma využití vodíku:

 • právní rámec pro tuto oblast a otevřené otázky z právního hlediska
 • potenciály, příležitosti a limity

Stránka konference: https://www.energy-tomorrow.eu/

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek