Blog post

TPA Group uspořádala velké setkání v Praze

21. 9. 2016Ludmila Benešová

Pražská kancelář poradenské společnosti TPA se stala hostitelem setkání členů skupiny TPA GROUP. Připravila pro své kolegy z jedenácti zemí velmi příjemné a inspirativní prostředí pro zhodnocení dosavadního úspěšného vývoje jednotlivých společností i celé skupiny a plánování strategie dalšího růstu.

„Velká pozornost byla pochopitelně věnována změně našeho brandu, ke které docházelo bezprostředně po ukončení setkání, a s tím spojené otázce dalšího rozvoje skupiny TPA GROUP. Byla podepsána takzvaná Pražská smlouva potvrzující vytvoření aliance Baker Tilly Europe Aliance zaměřená zejména na spolupráci TPA GROUP s kanceláří Baker Tilly Roelfs, která působí ve 12 velkých městech v Německu. Diskutováno bylo samozřejmě rozšíření portfolia poskytovaných služeb i teritoriální expanze skupiny. Celé setkání bylo velmi intenzivní a přineslo celou řadu nových podnětů, vyřešilo některé nejasné momenty a přispělo k dalšímu rozšíření naší velmi úspěšné mezinárodní spolupráce,“ shrnul setkání představitelů skupiny TPA GROUP Rostislav Kuneš, generální ředitel a partner TPA v České republice.

Sdílet článek
Následující příspěvek