Blog post

5 odpovědí na základní otázky na téma konsolidace

11. 7. 2018Rostislav Kuneš

1) Co je konsolidovaná účetní závěrka?

Jedná se o účetní závěrku, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky, a to za všechny podniky ve skupině tak, jako kdyby to byla jedna společnost.

2) Kdo má povinnost konsolidace?

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má skupina podniků, jež splní dvě ze tří kritérií

  • součet konsolidovaných aktiv je vyšší než 100 mil. Kč
  • celkový konsolidovaný obrat je vyšší než 200 mil. Kč
  • konsolidovaný počet zaměstnanců je vyšší než 50

Existují výjimky z této povinnosti, jednou je například skupina podniků v rámci České republiky, která je zároveň zahrnuta ve vyšším konsolidačním celku v rámci EU. V této situaci neplatí povinnost konsolidovat samostatně na území ČR.

3) Na co nezapomenout?

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky je potřeba velké množství informací, z nichž některé se zpětně velmi těžce získávají. Jde především o objem vzájemně poskytovaných služeb, přeprodeje majetku a zásob a marže na těchto transakcích. Ideální je o konsolidaci vědět alespoň rok předem. A to z důvodu nutnosti přizpůsobení vedení účetnictví v jednotlivých společnostech potřebám získání informací pro konsolidaci.

4) Víte že,

se můžete rozhodnout, zda konsolidovanou účetní závěrku budete sestavovat v souladu s IFRS nebo českými právními předpisy?

5) Jak technicky na konsolidaci?

Konsolidaci lze provést pomocí specializovaného softwaru nebo třeba jen v excelové tabulce. Prvotní nastavení je však velmi náročné, a tak doporučujeme vyhledat rady odborníka, který prvotní nastavení provede. V dalších letech podnik může provádět konsolidaci sám, a to za předpokladu, že se struktura skupiny a vzájemné vazby v ní příliš nezměnily.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek