Blog post

Aktualizovaná Směrnice k převodním cenám

22. 2. 2022Lukáš Pěsna

Na konci ledna 2022 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) uveřejnila na svých webových stránkách aktualizovanou Směrnici k převodním cenám pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále jen „Směrnice“).

Do aktualizované verze Směrnice byly zapracovány všechny změny vyplývající z pokynů OECD k převodním cenám vydaných po minulé aktualizaci Směrnice. Jedná se tedy o konsolidované znění všech dotčených pokynů. Mezi aktualizované oblasti patří:

  • aplikace metody rozdělení zisku;
  • metodika pro těžce ocenitelná nehmotná aktiva nebo
  • finanční transakce.

Dále došlo k úpravě v dalších částech Směrnice z důvodu zachování konzistence textu. Aktualizovaná verze Směrnice pro 2022 je k dispozici na stránkách OECD.

Na základě informací zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím ČR, se připravuje překlad Směrnice do českého jazyka.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek