Blog post

Činnost finanční správy v rámci kontrol na převodní ceny

19. 11. 2021Lukáš Pěsna

V posledních letech lze vypozorovat vyšší zájem správce daně o oblast převodních cen. Intenzita kontrol se zvyšuje prakticky nepřetržitě od roku 2014, kdy byla zavedena povinnost vyplnění samostatné přílohy týkající se převodních cen v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Cílem převodních cen, resp. realizovaných kontrol je zabránit přelévání zisků a daňovým únikům. Chybné nastavení převodních cen mezi spojenými osobami, může mít za následek nečekanou daňovou kontrolu s následným doměřením daně, včetně příslušných sankcí. V rámci prevence je proto vhodné věnovat nastavení převodních cen patřičnou pozornost, v ideálním případě pak disponovat zpracovanou dokumentaci k převodním cenám. Při daňové kontrole správce daně zkoumá jednotlivé transakce mezi spřízněnými osobami a způsob, jakým byl aplikován princip tržního odstupu. V případě, že je cena v realizované transakci odlišná od tržní ceny, musí společnost v rámci důkazního břemene odůvodnit takový rozpor, jinak správce daně může doměřit příslušnou výši daně subjektu, který ji neoprávněné zkrátil.

Na základě statistiky, kterou zveřejnila finanční správa je zřejmě, že ne všechny společnosti věnují dostatečnou pozornost této oblasti. V roce 2020 došlo k doměření daně z příjmů ve výši 1,4 mld. Kč a zvýšení základu této daně o téměř 7,9 mld. Kč.

Rok Doměřená daň (v mil. Kč) Zvýšení základu daně včetně snížení ztráty (v mil. Kč)
2014

59

504

2015

446

2 823

2016

886

13 286

2017

189

1 264

2018

1 216

18 038

2019

356

3 130

2020

1 362

7 861

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/financni-sprava-domerila-v-lonskem-roce-42033

Současně bychom rádi upozornili, že v návaznosti na vydání pokynu k převodním cenám v oblasti finančních transakcí, o kterém jsme se zmiňovali v článku ze dne 18.02.2021, vydalo v srpnu letošního roku GFŘ neoficiální překlad do českého jazyka.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek