Blog post

Country-by-Country Report bude zveřejňován

7. 2. 2022Lukáš Pěsna

Tzv. Country-by-Country Report neboli Zpráva podle zemí (dále jen „CbCR“ nebo „report“) je jednou ze součástí dokumentační povinnosti k převodním cenám.

V České republice byla povinnost sestavovat CbCR zavedena v roce 2017 (pro období počínaje 2016) a až do současnosti je jediným povinným dokumentem z triády Master file, Local file a CbCR. Povinnost sestavovat CbCR se vztahuje pouze na nadnárodní skupiny, jejichž obrat překročil hranici 750 mil. EUR. Samotný report neobsahuje finanční údaje o jednotlivých společnostech ze skupiny, ale znázorňuje rozložení vybraných kumulovaných finančních ukazatelů mezi jednotlivé jurisdikce. Součástí reportu je také seznam společností ze skupiny včetně vykonávaných funkcí. V současnosti jsou reportované údaje zpřístupněny pouze daňovým správám dotčených států.

Na úrovni Evropské Unie prošla v průběhu podzimu schvalovacím procesem směrnice, která zavádí povinnost CbCR zveřejňovat. Směrnice vešla v platnost 21. 12. 2021 a členské státy by ji měly ve lhůtě 18 měsíců implementovat do lokální legislativy. V návaznosti na stanovené lhůty by první veřejně reportované období mělo začínat nejpozději 22. 6. 2024. Lhůta pro sestavení veřejného reportu je shodná s lhůtou pro klasické CbCR, tedy 12 měsíců po skončení účetního období.

Konkrétní podmínky veřejného CbCR budou známy po implementaci do legislativy ČR.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek