Blog post

Dary pro Ukrajinu bude možné odečíst z daní

30. 3. 2022Lenka Polanská

Vláda schválila a dne 9. 3. 2022 předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, který rozšiřuje daňové zvýhodnění dobročinných aktivit na podporu obranného úsilí Ukrajiny proti agresi ze strany Ruska (dále jen „Zákon“). Zákon dále zavádí osvobození vybraných darů od daně z příjmů u příjemců. Zákon by měl být sněmovnou projednán začátkem dubna 2022.

Zákon zvětšuje okruh příjemců i účelů darů a částku možného odpočtu od základu daně z příjmů. Navrhované změny mají platit pro všechny, kteří poskytli a poskytnou dary v roce 2022, a to i před nabytím účinnosti tohoto Zákona. Právnické i fyzické osoby uplatní hodnotu darů v daňových přiznání podávaných za rok 2022.

Ve zkratce:

  • Nově by mělo být možné odečíst od základu daně hodnotu darů poskytnutých přímo státu Ukrajina nebo jeho územně-správním celkům a dále i právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině.
  • Nově by mělo být možné odečíst i hodnotu darů poskytnutých za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina a zároveň poskytnutých přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím.
  • Od základu daně by mělo být umožněno odečíst pro rok 2022 dary až do výše 30 % základu daně.
  • Nepeněžité dary poskytnuté na pomoc Ukrajině mohou být uplatněny rovnou jako daňově uznatelný náklad.
  • Z pohledu příjemce daru novela rozšiřuje uplatnění osvobození od daně z příjmů pro situace, kdy je dar obdržen na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Poplatník poskytující dar by tedy nemusel odvádět v ČR srážkovou daň.
  • Zákon navrhuje plošně osvobodit příjem zaměstnance ve formě ubytování poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na území státu Ukrajina.
  • Zákon dále navrhuje osvobodit od daně z příjmů u zaměstnance peněžní dar, který obdržel od svého zaměstnavatele za účelem pomoci v tíživé životní situaci.
Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek