Blog post

Jana Skálová byla opět zvolena do Prezidia Komory daňových poradců

18. 11. 2021Ludmila Benešová

Jana Skálová (TPA) byla zvolena jedním z devíti členů Prezidia Komory daňových poradců pro období 2021–2024. Komora daňových poradců si na 29. řádné valné hromadě zvolila také prezidenta a viceprezidenta. Svůj post prezidentky obhájila Petra Pospíšilová, viceprezidentem byl zvolen Petr Toman.

Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce.

„Ke zvyšování odborné úrovně daňových poradců nepochybně slouží Bulletin Komory daňových poradců, jehož redakční radu jsem v minulém funkčím období vedla. Kolegové mi vyjádřili důvěru pro další tři roky“, říká ke svému zvolení do Prezidia Jana Skálová.

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 835 daňových poradců a eviduje 1 057 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. (zdroj: https://www.kdpcr.cz/)

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek