Blog post

Nový zákon o účetnictví – změny v povinnosti auditovat účetní závěrku

23. 11. 2022Jana Skálová

Zveřejněný návrh nového zákona o účetnictví předpokládá změny v povinnosti auditu individuální účetní závěrky, tedy v rozsahu okruhu účetních jednotek, které budou auditu podléhat. S ohledem na citlivost tématu jsou v textu zákona navrženy dvě alternativy možného řešení.

První alternativa předpokládá, že by povinný audit zůstal jen pro střední a velké účetní jednotky, kategorie malých účetních jednotek by z této povinnosti byla zcela vyjmuta. Hranice pro zatřídění do kategorií účetních jednotek jsou v novém zákoně stejné jako ve stávající právní úpravě.

Druhou alternativou je zahrnutí malých účetních jednotek do povinného auditu dle kritérií, která ale jsou zvýšena o inflaci od roku 2002 (tehdy totiž byly stanoveny stávající limity). Nově navrhovanými hodnotami rozhodnými pro povinný audit jsou aktiva celkem 65 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 130 000 000 Kč a průměrný počet zaměstnanců za účetní období 50.

Návrh této změny je poměrně překvapivý. Do přípravy nového zákona byla zapojena i odborná veřejnost v několika pracovních skupinách. Problematika auditu při tom však diskutována nebyla, jak vyplývá ze stanoviska Komory auditorů ČR (https://www.kacr.cz/vyjadreni-komory-auditoru-k-navyseni-limitu-pro-povinny-audit-v-cr). Podle odhadů Komory auditorů by díky této změně mohlo dojít ke zrušení povinnosti auditu u cca 5 000 účetních jednotek.

V připomínkovém řízení a zejména pak při schvalování zákona lze očekávat velký boj argumentů pro i proti. Ministerstvo financí argumentuje snížením administrativních nákladů a valorizací limitů dle inflace.  Komora auditorů pak tím, že snížení limitů může mít velmi negativní vliv na podnikatelské prostředí v České republice. Povinnost auditu přispívá ke kvalitě účetnictví, k lepšímu výběru daní a k ochraně společnosti před škodlivými transakcemi spojenými s praním špinavých peněz.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek