Blog post

Plánované změny v oblasti daňového odpisování majetku

2. 10. 2020Petr Karpeles

V září 2020 Rozpočtový výbor nejen doporučil schválení vládního daňového balíčku na rok 2021 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, ale rovněž do něj vložil své pozměňovací návrhy, jež se mimo jiné týkají změn v oblasti daňového odpisování majetku. Ty mají za cíl podpořit investování podnikatelských subjektů.

Jedním z navržených bodů je zavedení mimořádných odpisů majetku v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Pro tento majetek by nově mělo platit, že majetek zařazený v 1. odpisové skupině by se namísto nynějších 3 let měl odepisovat pouze 1 rok a majetek zařazený v 2. odpisové třídě místo 5 let pouze 2 roky.

Pozměňovací návrhy dále zahrnují zvýšení limitní částky pro zařazení samostatných movitých věcí do kategorie hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze 40 tis. Kč na částku 80 tis. Kč.

Rozpočtový výbor rovněž navrhl zrušení daňového odpisování u nehmotného majetku. Ten by se měl pro daňové účely odepisovat stejně jako v účetnictví. Nově by tedy mělo platit, že účetní odpisy nehmotného majetku budou zároveň v plné výši daňově uznatelné. Nutno poznamenat, že toto opatření by se mělo vztahovat na majetek pořízený po nabytí účinnosti této změny.

Dle našeho názoru jsou tyto návrhy změn v oblasti daně z příjmu právnických osob velmi vhodné, jelikož reagují na současnou situaci s cílem podpořit investice do dlouhodobého majetku používaného k podnikání. Tomuto návrhu proto vyjadřujeme plnou podporu.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek