Blog post

Převodní ceny a COVID-19

7. 6. 2021Ludmila Benešová

Poslední březnový den byl Finanční správou ČR publikován český překlad doporučení pro daňové poplatníky i finanční správy, jak postupovat při aplikaci pravidel v oblasti převodních cen při posuzování období zasažených pandemií COVID‑19 (dále jen „Pokyny“), který dne 18. prosince 2020 vydala OECD.

Pokyny nedávají nová doporučení mimo stávající směrnici OECD, ale zaměřují se na to, jak princip tržního odstupu a stávající směrnici OECD aplikovat na problémy vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19.

V souvislosti s dopady pandemie COVID-19, se pokyny zaměřují zejména na témata týkající se:

  • srovnávací analýzy,
  • ztráty a alokace specifických nákladů vyvolaných pandemií COVID-19,
  • dopadů vládních asistenčních programů,
  • dopadů na závazná posouzení ceny mezi spojenými osobami (tzv. Advance Pricing Agreements).

Velký důraz je kladen na srovnávací analýzu, jejímž cílem je určení charakteristiky zapojených subjektů a s tím související nalezení proměnných, které mohou pomoci určit tržní cenu v rámci období ovlivněného pandemií COVID-19.

V rámci přípravy dokumentace k převodním cenám pro období zasažené pandemií COVID-19 bychom neměli opomenout skutečnost, do jaké míry je společnost ovlivněna skutečně důsledky pandemie COVID-19 a v jakém rozsahu změna nastala na základě jiných skutečností. Současně je důležité odpovědět na dotazy, která entita v rámci posuzovaného vztahu nese rizika dopadů pandemie COVID-19.

S ohledem na přibývající četnost daňových kontrol v oblasti převodních cen, doporučujeme zejména v případě poklesu ziskovosti, připravit průkazné argumenty a dokumenty, které dokládají soulad s principem tržního odstupu v obdobích zasažených COVID-19. V této souvislosti doporučujeme vést evidenci vnitřních i vnějších skutečností ovlivňujících podnikatelskou činnost, např. fluktuaci poptávky, vývoj tržeb, objem dotací, fungování dodavatelského řetězce a jiné. Rádi bychom také připomněli, že dokumentace k převodním cenám slouží jako důkazní břemeno v rámci dokazování u správce daně.

Dokumentaci k převodním cenám na období zasažené pandemií COVID-19 pro Vaši společnost rádi připravíme.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek