Blog post

Problematika „jinak spojených osob“ v obchodních vztazích

29. 10. 2021Lukáš Pěsna

Dne 18. srpna 2021 vydal Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) rozsudek č. j. 1 Afs 109/2021 – 67, ve kterém se zabýval problematikou spojených osob a nákladů na reklamu.

Daňový subjekt si objednal reklamu na sportovním areálu, a to prostřednictvím zprostředkovatele. Správce daně, společně s krajským soudem, došli k závěru, že daňový subjekt je osobou spojenou se zprostředkovatelem a současně také, že částka za reklamu byla několikanásobně vyšší než cena obdobné reklamy objednané přímo od jejího poskytovatele.

NSS se s tímto hodnocením správce daně, potažmo krajského soudu neztotožnil. Nebylo pochyb o tom, že reklama byla fakticky provedena. Nicméně správce daně neprokázal, že daňový subjekt a zprostředkovatel jsou osobami spojenými (resp. v tomto konkrétním případě mělo jít o osoby tzv. jinak spojené). Dále musí správce daně prokázat přítomnost nezvyklých okolností, které vedou k závěru, že zastíraným účelem právního vztahu (spojených osob) je získání neoprávněného daňového zvýhodnění. Až poté by se dalo posoudit, zda sjednaná cena byla odlišná od ceny tržní. Samotné navýšení ceny totiž v žádném případě není důkazem spojenosti osob ani získání zakázaného daňového zvýhodnění, přičemž je zcela na libovůli daňového subjektu, zdali si reklamu objedná přímo u jejího poskytovatele, či k tomu využije osobu zprostředkovatele. V případě využití zprostředkovatele je pak logické, že cena za reklamu bude vyšší, neboť zprostředkovatel poskytuje také vedlejší (související) služby než pouze samotnou reklamu.

NSS tak považoval rozsudek krajského soudu za dílo nezákonné a nepřezkoumatelné.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek