Blog post

Proč potřebujeme nový zákon o účetnictví?

30. 1. 2023Ludmila Benešová

Zamyšlení Jany Skálové

Proč potřebujeme nový zákon o účetnictví?

Jak mnozí z vás vědí, došlo v závěru minulého roku ke zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví. Od té chvíle vnímám intenzivní zájem našich klientů o novinky, které tento zákon přinese, a zároveň jistou obavu z neznámého. Podle mého názoru však obavy nejsou na místě.

Současný zákon o účetnictví má číslo 563/1991 Sb. a nabyl účinnosti 1. ledna 1992. Možná si někteří z vás spolu se mnou zavzpomínají na reformu účetnictví, která tímto zákonem byla odstartována. Celý rok 1992 probíhala intenzívní školení všech účetních v České republice, aby byli připraveni na start nového účetnictví, které bylo vtěleno do opatření ministerstva financí, kterým se stanovily postupy účtování, a hlavně směrná účtová osnova, z níž čísla účtů používáme doposud.

Od roku1992 do současnosti bylo zveřejněno 37 zákonů, které zákon o účetnictví novelizovaly. Některé změny byly minimální, jiné velmi podstatné. Jistě máme všichni v živé paměti změnu k 1. 1. 2016, která měla za cíl implementovat novou směrnici EU o účetnictví a účetních závěrkách.

Současný zákon je na jednu stranu výborný, protože „přežil“ více než 30 let, na druhou stranu je mu zejména odbornou veřejností vytýkáno, že neobsahuje koncepční rámec a definice základních účetních pojmů a že je již zastaralý. Pokud uvážíme, co vše se událo od doby, kdy byl napsán, pak se není čemu divit. Ze nejvýznamnější změnu je možno považovat vstup České republiky do EU, kdy jsme se stali malou otevřenou ekonomikou, a současný rozvoj digitalizace, robotizace a umělé inteligence. V čase vzniku původního zákona těžko mohl někdo snít o kryptoaktivech, globálních mezinárodních účetních standardech a volném obchodu v EU. Proto je nutno si přiznat, že potřebujeme nový zákon o účetnictví. Zákon, který bude postaven na moderním stavu účetní teorie, bude reflektovat stav ekonomiky a podnikatelského prostředí a bude zajišťovat, aby účetnictví sloužilo svému primárnímu cíli, tedy poskytování informací uživatelům pro jejich ekonomická rozhodování.

A pokud se někdo obává, že jde o „reformu účetnictví“, pak je na místě uklidnění. Nový zákon přináší řadu nových věcí, podvojné účetnictví však bude postaveno pořád na stejném základě. Výhodou bude, že budeme mít definované co je aktivum, dluh, náklad, výnos a další důležité pojmy. K tomu přijde řada novinek, nových postupů pro praxi. Ale ty všechny vychází z moderních znalostí o účetnictví, směrnic EU a mezinárodních účetních standardů. Nový zákon byl tvořen týmem odborníků, kteří několik let pracovali společně s pracovníky ministerstva financí. Text zákona tedy vznikal jako dílo prodiskutované s odbornou veřejností.

Nový zákon o účetnictví pro řadu z nás přinese nový impuls k tomu, abychom se na účetnictví podívali v kontextu rozvoje ekonomiky a technologií a zapracovali na svém odborném vzdělávání. Už se na něj moc těším a jednotlivými zajímavými částmi zákona se budu blíže zabývat na stránkách newsletteru TPA.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek