Blog post

Prodej pronajatých nemovitostí bez DPH

23. 9. 2020Jana Skálová

Na jednání Koordinační výboru s Komorou daňových poradců dne 9. 9. 2020 byl ze strany zástupců Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství odsouhlasen příspěvek, který byl vypracován společností TPA, konkrétně našimi kolegy Janou Jirmáskovou a Filipem Oudesem. Obsahem příspěvku je rozbor situace při prodeji nemovitosti i s nájemníky z pohledu DPH. Konkrétně se zabývá otázkou, kdy je možno takovýto převod považovat za převod obchodního závodu, který není předmětem DPH.

Příspěvek potvrzuje, že prodej nemovitosti je za určitých okolností převodem obchodního závodu a tudíž nepodléhá DPH. Jedná se především o situace, kdy se prodává nemovitost včetně nájmů. Jednou z hlavních podmínek pro uplatnění takového režimu je, aby jak kupující tak prodávající používal nemovitost k poskytování nájmů. Tato podmínka naopak není splněna, pokud předmětem činnosti prodávajícího je nemovitostní development a nemovitost pronajal za účelem zvýšení prodejní hodnoty.

Jsme velmi rádi, že se Finanční správa ČR přiklonila k tomuto výkladu, který je v souladu s dlouhodobým stanoviskem TPA. Myslíme si, že se jedná o další krok směrem k větší právní jistotě u asset dealů. Zároveň tím dochází k  harmonizaci výkladu v rámci EU. Například v Německu se převod souhrnu obchodního majetku nebo jeho části, který stojí mimo DPH, označuje jako „Geschäftsveräußerung im Ganzen“ nebo jako „Veräußerung eines Unternehmens im Ganzen“. V případě Velké Británie je převod, který není předmětem DPH, označován jako „transfer of going concern“.

Podrobnosti s vámi rádi proberou Filip Oudes a Jana Jirmásková, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz , jana.jirmaskova@tpa-group.cz.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek