Blog post

Rozcestník daňové uznatelnosti úroků

4. 4. 2018Petr Karpeles

Pravidla omezující daňovou uznatelnost úroků jsou zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) již od roku 1993 a za tu dobu prošla mnoha změnami. Počátkem roku 2019 nás čeká novela zákona o daních z příjmů, ve které budou implementována pravidla podle Směrnice Rady EU 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (dále jen „směrnice ATAD“). Tato směrnice vnese do daňové legislativy ČR další podmínky, které budou muset finanční výdaje splnit, aby mohly být považovány za daňově účinné. Přinášíme vám stručný návod, podle kterého postupovat při řešení daňové uznatelnosti či neuznatelnosti úroků v základu daně z příjmu právnických osob (jedná se zatím pouze o předpokládanou podobu pravidel podle směrnice ATAD, která byla zveřejněna v návrhu novely zákona).

Rozcestník daňové uznatelnosti ke stažení ATAD

 

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek