Blog post

Stravenkový paušál ano či ne?

15. 2. 2021Jana Vítková

Od 1. ledna 2021 do české legislativy přibyl nový institut tzv. stravenkového paušálu. Vzhledem k tomu, že se často setkáváme s otázkami našich klientů na jeho výhodnost či případná úskalí, chtěli bychom uvést několik argumentů, které by měly být brány v úvahu při rozhodování, zda stravenkový paušál využít.

Daňová výhodnost

Na otázku co je výhodnější, zda stravenky či stravenkový paušál, bohužel jednoznačná odpověď není. Čistě daňově závisí výhodnost daňového paušálu v porovnání se stravenkami či stravenkovou kartou na „stravenkové politice“ zaměstnavatele. Předně se jedná o otázku, jakou hodnotu příspěvku zaměstnavatel na stravování poskytuje. U stravenkového paušálu se jeví, že u vyšší hodnoty příspěvku zaměstnavatele stoupá výše celkového zdanění v porovnání se stravenkami, avšak jedná se výlučně o zdanění na straně zaměstnance. Je tedy otázkou, zda zaměstnavatel bude pro své rozhodování brát v úvahu daňové zatížení zaměstnance či ne. U stravenek se dá říct, že čím nižší je hodnota příspěvku zaměstnavatele, tím lepší je poměr celkového zdanění v porovnání se stravenkovým paušálem, avšak daňová výhoda je realizována pouze u zaměstnanců, oproti tomu zaměstnavatel realizuje daňovou nevýhodu. Jak je vidět, otázka daňové výhody bude ještě předmětem složitého rozhodování u zaměstnavatelů, což je podpořeno faktem, že daňová zátěž je u stravenek a stravenkového paušálu realizována rozdílně u zaměstnance a zaměstnavatele.

Ostatní aspekty

Kromě výše uvedeného vstupují do rozhodování i jiné argumenty. Např. u home office není zcela jasné, zda se jedná o směnu dle Zákoníku práce a zda je možno stavenkový paušál vůbec použít (záleží na vnitřních předpisech zaměstnavatele). Téma home office však není jasně legislativně ukotveno ani u stravenek a zákonodárce by se měl tímto tématem zabývat. Dle dosavadních analýz je možné konstatovat, že stravenkový paušál není možné použít pro jednatele či členy dozorčích rad, kteří nemají směnu dle Zákoníku práce. V neposlední řadě je třeba zmínit, že stravenky nemohou podléhat exekuci nařízené u zaměstnanců. U finančního plnění ve formě stravenkového paušálu je otázka, zda tato část odměny může podléhat exekuci, v současnosti nejasná.

Závěr

Zdá se tedy, že jediným jasným beneficientem stravenkového paušálu jsou zejména menší a střední zaměstnavatelé, kteří kvůli vysoké administrativě doposud institutu stravenek nevyužívali. U nich lze říct, že „lepší něco než nic“, a stravenkový paušál zavést. Někteří zaměstnavatelé jistě budou zvažovat přechod od stravenek na stravenkový paušál z důvodu snížení s tím spojené administrativní zátěže. U ostatních zaměstnavatelů doporučujeme hlubší analýzu před tím, než se pro přechod na stravenkový paušál rozhodnou.

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Vítkovou, e-mail: jana.vitkova@tpa-group.cz.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek