Blog post

Stravenkový paušál

4. 2. 2021Ludmila Benešová

Stravenkový paušál je nově zaveden do zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Jedná se o daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem.

Poskytnutí stravenkového paušálu tedy vede ke zvýšení čisté mzdy zaměstnance. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší. Zavedením stravenkového paušálu sepouze  doplňuje možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování a zaměstnavatel se rozhodne, kterou formu příspěvků na stravování chce svým zaměstnancům poskytnout. Zaměstnavatel toto rozhodnutí učiní v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem (interní směrnici).  Daňový režim u stravenkového paušálu

Výše stravenkového paušálu je osvobozená u zaměstnance od daně z příjmů a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin stanovené pro zaměstnance odměňované platem, tj., zaměstnance uvedeného v § 109 odstavec 3 zákoníku práce. Horní hranice stravného při pracovní cestě 5 – 12 hodin je stanovena v § 176 vyhlášky č. 589/2020 Sb., ve výši 108 Kč. Proto v roce 2021 je u zaměstnance osvobozena částka peněžitého příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu ve výši 75,60 Kč (70 % ze 108 Kč) a tato částka nebude ani vstupovat do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Na straně zaměstnavatele je hodnota peněžitého příspěvku na stravování za jednu směnu, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny, daňově uznatelná bez limitu jeho výše.

Například za 21 odpracovaných směn v měsíci může zaměstnanec získat daňově uznatelný příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu zhruba 1 580 Kč.

Stravenkový paušál má tedy daňově opačný režim než stravenka.

 

Stravenky Peněžitý příspěvek na stravování
Osvobození u zaměstnance bez limitu
§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP*
do limitu**
§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP*
Daňový náklad zaměstnavatele do limitu **
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP
bez limitu

* Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. (ZDP)

** pozor dva limity:
1. 70% stravného (75,60 Kč)
2. max. 55% hodnoty stravenky

Příklad:

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za odpracovanou směnu:

a) stravenku ve výši 100 Kč

  • u zaměstnance osvobozeno 100 Kč
  • do nákladů zaměstnavatele vstupuje pouze 55 Kč (tj. 55% daňově uznatelný náklad)
  • zaměstnanec na jednu stravenku doplácí zaměstnavateli 45 Kč

b) peněžitý příspěvek 100 Kč

  • u zaměstnance osvobozeno 75,60 Kč (24,40 Kč bude zdaněno příjem dle § 6 ZDP + povinnost odvodu zdravotního a sociálního pojištění)
  • do nákladů zaměstnavatele vstupuje celých 100 Kč

Na stravenkový paušál je možné přispívat z FKSP

Státní organizace mohou svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Umožňuje to aktualizovaná vyhláška FKSP Ministerstva financí 114/2002 Sb. Příspěvek z FKSP na stravenkový paušál bude moci stejně jako u stravenek a závodního stravování dosáhnout maximální výše 45 %. Možnost úhrady příspěvku z FKSP i jeho případnou výši si může každá organizace nastavit ve svých vnitřních pravidlech.

Vyplácení stravenkového paušálu

Na rozdíl od stravenek, které jsou počítány na období, je stravenkový paušál vyplácen za období. Nelze ho tedy vyplácet dopředu, nýbrž se vyplácí zpětně dle odpracovaných směn (jedna směna musí být odpracována v délce minimálně 3 hodiny). Příkladně bude tedy lednový stravenkový paušál zúčtován a vyplacen až ve mzdě za leden (tedy v únoru), až bude znám počet v lednu odpracovanýchsměn.

Příspěvek na stravování by měl být ve mzdovém listě zahrnut v úhrnu zúčtovaných mezd (v hrubé mzdě), i když bude od daně osvobozený a následně by měl být při stanovení základu daně vyjmut.

Stravenkový paušál poskytnutý poprvé při zúčtování mzdy za leden bude již od daně z příjmů do stanoveného limitu osvobozen, pokud ale na leden již byly zaměstnancům poskytnuty stravenky, pak osvobozeno bude jen jedno z těchto plnění.

Stravenkový paušál může být vyplácen i zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, kdy podmínky pro vyplacení jsou stejné jako pro hlavní pracovní poměr.

 

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek