Blog post

TPA je spoluautorem Komentáře k zákonu o daních z příjmů

9. 11. 2021Ludmila Benešová

Jiří Hlaváč z poradenské skupiny TPA je spoluautorem Komentáře k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy.

Komentář vychází právě nyní v nakladatelství Wolters Kluwer a k dispozici je jak v tištěné, tak elektronické podobě. Komentář je také součástí databáze odborných informací ASPI. Jiří připravoval komentář k M&A transakcím, přeměnám a transakcím se závodem, kterým se dlouhodobě v praxi věnuje.

Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale srozumitelným způsobem vykládá jednotlivá ustanovení zákona v jejich vzájemných provázanostech a s odkazy na širší kontext obecné právní úpravy.

Výklad se opírá o dlouholeté zkušenosti autorů s používáním tohoto předpisu jak při jejich běžné pracovní činnosti, tak při jejich bohaté přednáškové a publikační činnosti. Díky tomu v sobě komentář snoubí poznatky z běžné aplikační praxe s právně teoretickými úvahami nad některými výkladově spornými ustanoveními zákona. Nechybí ani reakce na soudní judikaturu, výkladové pokyny a stanoviska Finanční správy ČR a zejména závěry z koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR. Díky tomu komentář poslouží jako pomůcka jak osobám daní z příjmů neznalým, tak zkušeným daňovým odborníkům napříč jejich profesnímu zaměření a pracovnímu zařazení

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek