Blog post

Vliv energetické krize na stanovení převodních cen

27. 1. 2023Ludmila Benešová

Dne 20. prosince 2022 bylo Generálním finančním ředitelstvím ČR (dále jen „GFŘ“) vydáno vyjádření, které se zabývalo otázkou vlivu vyšších cen energií v kontextu problematiky převodních cen. Vyjádření se týkalo zejména nízkorizikových entit ve skupině, u nichž jsou ceny za poskytnuté služby stanoveny metodou nákladů a přirážky.

Náklady na energie jsou položkou, které standardně vstupují do výpočtu ukazatele ziskovosti a jsou zatíženy obvyklou ziskovou přirážkou. Z tohoto důvodu není jejich růst či pokles důvodem pro jakékoliv dodatečné zohledňování v rámci stanovení převodních cen. Tedy změna ceny energetických zdrojů není postačujícím argumentem, který by mohl obhájit dosažení nižší ziskovosti než tržní.

V souvislosti s vyjádřením GFŘ lze očekávat, že kontrolní činnost správce daně bude zaměřena také právě na kontrolu nízkorizikových entit, vykazujících nápadně nízkou ziskovost. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby byla provedeno ověření, zdali je v takových případech postupováno v souladu s platnou metodikou aplikovanou na problematiku převodních cen, popř. aby došlo k aktualizaci způsobu, jakým jsou převodní ceny v daných transakcích stanoveny.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek