Blog post

Vnitroskupinové transakce a nový pokyn OECD k finančním transakcím

18. 2. 2021Petr Karpeles

V souvislosti s vydáním pokynu k převodním cenám u finančních transakcí, který doplňuje Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (2017), bychom rádi upozornili, že lze předpokládat aktivitu správců daně v rámci kontrolní činnosti zaměřené na převodní ceny.

Pokyn poskytuje finančním správám a daňovým subjektům obecný návod, jak postupovat při posuzování finančních transakcí. Kladen je zejména důraz na doložení ekonomické podstaty finančních transakcí a je upozorňováno na jejich možnou překlasifikaci na základě skutečnosti (tzv. „substance over form“). Mezi hlavní oblast zájmu patří vnitroskupinové úvěry/zápůjčky, kde je třeba se zaměřit a následující:

  • První krok v rámci posouzení vnitroskupinového úvěru nebo zápůjčky by měl vést k prokázání, zda byl náklad (úrok) vynaložen na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
  • Následovat by pak měla úvaha, zda se skutečně jedná o úvěr/zápůjčku, nebo zda je transakce charakterizována spíše jako zásah do kapitálové struktury společnosti (například na nadměrné úvěrové financování, které by nezávislá osoba nepřijala, může být pohlíženo jako na příplatek do vlastního kapitálu).
  • Následně je třeba ověřit, zda stanovení úrokové míry a podmínek úvěru/zápůjčky odpovídá tržním podmínkám. Součástí takové analýzy by mělo být také hodnocení ratingu dlužníka.

Pokyn současně upozorňuje, že nabídka od externích bank zpracovaná pro účely posouzení převodních cen (tedy bez skutečného zájmu využití takové nabídky ze strany klienta), nepředstavuje reálnou nabídku na uvažované financování, a proto ji nelze použít pro stanovení tržní úrokové míry.

V této souvislosti doporučujeme klientům posoudit, zda jejich dokumentace k převodním cenám týkající se finančních transakcí odpovídá tomuto novému pokynu OECD, stejně jako ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a doprovodným lokálním předpisům.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek