Blog post

Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

24. 10. 2022Jana Vítková

Připravovaná novela Zákoníku práce přináší změny v úpravě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Pravděpodobně nejvýraznější změnou je nárok na placenou dovolenou zaměstnanců pracujících na dohodu. Způsob výpočtu nároku bude shodný s výpočtem u pracovního poměru, bude tedy záviset na skutečně odpracovaném počtu hodin. A zatímco u dohod o pracovní činnosti se při výpočtu použije skutečně sjednaný rozsah práce, u dohod o provedení práce se jako týdenní pracovní doba bude vždy považovat 10 hodin týdně.

Zaměstnavatel bude povinen písemně rozvrhovat týdenní pracovní dobu a seznámit s tímto rozvrhem zaměstnance alespoň jeden týden před začátkem rozvrhovaného období (pokud se nedohodnou na jiné době seznámení). Zároveň se i zkrátí maximální období, za kterou se posuzuje dodržování nejvýše přípustného rozsahu týdenní pracovní doby. Nově bude toto období v rozsahu 26 týdnů, přičemž pouze kolektivní smlouvou je možné toto období navýšit maximálně na 52 týdnů.

„Dohodářů“ se budou nově týkat také úprava minimální doby odpočinku, a příplatky za práci ve svátek, v noci, o víkendu nebo ve ztíženém pracovním prostředí. Dále se na ně budou vztahovat veškeré překážky v práci, zaměstnavatel bude tedy muset např. vyplácet náhradu mzdy při návštěvě lékaře.

Pokud máte zájem o aplikace výše uvedených změn, neváhejte kontaktovat naše oddělení mzdového účetnictví.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek