• Řízení výroby v rámci ERP – aneb jak zvýšit efektivitu celého podniku

  29. 4. 2019 Jan Líbal

  Jedna z definic ERP systému praví, že informační systém se stává komplexním ERP až v případě, že obsahuje nástroje pro řízení výroby ve výrobních podnicích. Výrobní proces podniku je logicky jedním z nejdůležitějších procesů, ke kterému firma směřuje a přizpůsobuje svůj provoz. Proto se také podniky snaží sbírat data z výroby co nejkomplexněji a pracovat s nimi. Účetní a výrobní…

  Číst více
 • Informační systém pro e-commerce společnosti – mějte vysoké nároky

  4. 4. 2019 Jan Líbal

  Moderní obchodní společnost se musí každý den vypořádat s novými a novými požadavky svých zákazníků, tvrdou konkurencí na trhu a v neposlední řadě s nástrahami digitálního světa. Kdo dnes nevyužívá nějakou formu e-commerce, není pro své zákazníky viditelný. Zákazníci očekávají servis na nejvyšší úrovni, dostupnost zboží a doručení až ke dveřím. Všichni to známe a…

  Číst více
 • Znalecké posudky pro stát se dělají pod cenou

  27. 2. 2019 Jiří Hlaváč

  Znalecké posudky mají být nestranné a v soudní síni pomoci ke spravedlivému rozsudku. Jenže jak nedávno ukázal případ lobbisty Romana Janouška, může být znalec zaujatý a tím i jeho posudek. Padesát let starý zákon je navíc zastaralý, proto na schválení čeká nová legislativní norma o soudních znalcích, kterou má sněmovna projednat na březnové schůzi. Podle…

  Číst více
 • Nebojte se nového informačního systému

  26. 2. 2019 Jan Líbal

  „Potřebujeme nový informační systém“. Touto větou začíná většina projektů, jež mají za cíl implementovat nový ERP systém. Důvody, které vedou k tomuto rozhodnutí, většinou souvisí s vnitřní efektivitou celého podniku. Daná společnost jednoduše zjistí, že stávající systém, který byl implementován před několika lety, již nedostačuje jejím požadavkům a není v něm možno zpracovávat další a rozrůstající se…

  Číst více
 • Příprava na prodej činnosti podnikatele – fyzické osoby

  13. 12. 2018 Jiří Hlaváč

  Podnikání fyzických osob formou tzv. OSVČ je úzce svázáno s danou fyzickou osobou, což způsobuje obtíže při prodeji takové firmy. Mezi ně patří to, že podnikající fyzická osoba je klíčovou nebo v lepším případě jednou z klíčových osob při řízení podnikatelské činnosti a tato závislost představuje pro kupujícího riziko, které musí řešit. Další komplikací jsou oprávnění k činnosti,…

  Číst více
 • Úskalí přeměn – nedostatečný vlastní kapitál

  19. 9. 2018 Jiří Hlaváč

  Pokud by nástupnická společnost při přeměně vykázala v zahajovací rozvaze ztrátu, která by po zohlednění disponibilních zdrojů ve vlastním kapitále dosáhla poloviny základního kapitálu (nebo by se dal takový stav předpokládat), není obecně přeměna přípustná. To neplatí, pokud by byl zpracován znalecký posudek dokládající, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti. Zohlednit je potřebné také vyloučení pořizovací…

  Číst více
 • Nejatraktivnější sektory z hlediska výše dosahovaných transakčních násobků

  12. 7. 2018 Jiří Hlaváč

  TPA dokončila analýzu atraktivity sektorů z hlediska transakčních násobků dosahovaných v Evropě v posledních deseti letech. Jako podkladová data byly využity údaje o transakcích z databáze Mergermarket, ve které jsou shromažďována data o realizovaných M&A transakcích. Nejvyšší transakční násobky, pokud pomineme investice do nemovitostí, jsou dosahovány v sektorech Internet / E-commerce, Zdravotnictví a Farmaceutický průmysl, kde se střední hodnota dosahovaných EBITDA…

  Číst více