Advisory

 • Helios – ze zákazníka dodavatelem

  21. 1. 2022 Ludmila Benešová

  Dnes na našem blogu přinášíme článek, ve kterém vás seznámíme s tím, jak se naše společnost přesunula od „pouhého“ uživatele ERP systému HELIOS Orange po implementačního partnera společnosti Asseco Solutions, a.s. Na začátku jsme hledali ERP systém pro vlastní potřeby pokrytí našich klientských služeb. V roce 2011 jsme tak nasadili HELIOS Orange (nyní iNuvio), ve kterém zpracováváme…

  Číst více
 • Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 3Q 2021

  21. 10. 2021 Jiří Hlaváč

  Na M&A trhu v regionu CEE došlo ve 3Q 2021 k jedné významné transakci, která se s kupní cenou 6 646 mil. EUR podílela na celkovém objemu transakcí se známou kupní cenou více než z poloviny. Tato transakce byla s přesahem do České republiky. Bez vlivu této mimořádné transakce činil objem uskutečněných transakcí se známou…

  Číst více
 • Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 2Q 2021

  21. 7. 2021 Jiří Hlaváč

  Na M&A trhu v regionu CEE trhu došlo ve 2Q 2021 oproti předchozímu čtvrtletí k výraznému snížení aktivity z hlediska celkového objemu těchto transakcí, z hlediska počtu uskutečněných transakcí došlo k mírnému nárůstu. Transakce s přesahem do České republiky se na aktivitě M&A trhu v 2Q 2021 podílely minimálně. Meziroční srovnání ukázalo na nárůst aktivity z hlediska počtu transakcí se známou…

  Číst více
 • Nejvyšší soud ČR zaujal překvapivé stanovisko k vymezení předmětu podnikání obchodních korporací

  14. 6. 2021 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) došel k překvapivému závěru, že ujednání společenské smlouvy nebo stanov, podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace pouze název živnosti volné, tj. „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co konkrétně je…

  Číst více
 • Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 1Q 2021

  21. 4. 2021 Jiří Hlaváč

  Na M&A trhu v regionu CEE trhu došlo ve 1Q 2021 oproti předchozímu čtvrtletí k výraznému zvýšení aktivity z hlediska celkového objemu těchto transakcí, z hlediska počtu uskutečněných transakcí došlo k poklesu. Transakce s přesahem do České republiky se na aktivitě M&A trhu v 1Q 2021 podílely z více než ¼, což je výrazně více,…

  Číst více
 • Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 4Q 2020

  12. 2. 2021 Jiří Hlaváč

  Na M&A trhu v regionu CEE trhu došlo ve 4Q 2020 oproti předchozímu čtvrtletí k výraznému zvýšení aktivity jak z hlediska celkového počtu těchto transakcí, tak i v celkovém finančním vyjádření. Transakce s přesahem do České republiky se na aktivitě M&A trhu v 4Q 2020 podílely minimálně, obdobně jako v předcházejícím čtvrtletí. Ve 4Q 2020…

  Číst více
 • Novela zákona o oceňování a prováděcí vyhlášky

  5. 2. 2021 Tomáš Podškubka

  V minulém roce došlo k novelizaci zákona o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb.) a prováděcí vyhlášky s účinností od 1. 1. 2021. Hlavní novinkou je zpřesnění postupu odhadu ceny obvyklé a zavedení možnosti ocenění tržní hodnotou. Zákon o oceňování řeší způsoby oceňování majetku a služeb pro účely jiných právních předpisů tj. v situacích, kdy tyto právní předpisy na zákon…

  Číst více
 • Oceňování majetku a závazků fondů v reálné hodnotě

  14. 1. 2021 Tomáš Podškubka

  Novelou českých účetních předpisů byla od 1. 1. 2021 zakotvena povinnost oceňovat majetek a závazky v účetnictví fondů ve fair value (reálné hodnotě) v návaznosti na mezinárodní účetní standardy (IFRS). Už před touto změnou fondy musely pravidelně oceňovat hodnotu svých aktiv a závazků tj. stanovovat hodnotu svých čistých aktiv angl.: net asset value (NAV). U nemovitostních fondů…

  Číst více
 • Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh byla posunuta do konce června 2021

  27. 11. 2020 Jiří Hlaváč

  Kontroverzním zákonem č. 460/2020 Sb., který byl 12.11.2020 publikován ve Sbírce zákonů, bylo prodlouženo suspendování dlužnické povinnosti podat insolvenční návrh, a to až do konce června 2021. Novelizace byla Poslaneckou sněmovnou schválena (stejně jako na jaře tzv. lex covid) ve stavu legislativní nouze, a to i přes nesouhlas Senátu. Fakticky byl obnoven institut mimořádného moratoria…

  Číst více
 • Předbalená reorganizace – workshop

  9. 10. 2020 Jiří Hlaváč

  Ve středu 7.10.2020 jsme pro zájemce realizovali on-line formou workshop na téma Předbalená reorganizace. Společně s pozvanými advokáty a insolvenčními správci se zvláštním povolením jsme představili hlavní výhody tohoto způsobu řešení úpadku a jednotlivé aspekty s předbalenou reorganizací spojené. S ohledem na pokračující omezení v souvislosti s pandemií Covid-19 půjde v následujících měsících u některých firem o efektivní řešení, které…

  Číst více
1 2 3