Advisory

 • Analýza TPA: Aktivita na M&A trhu CEE a v ČR – 4Q 2020

  12. 2. 2021 Jiří Hlaváč

  Na M&A trhu v regionu CEE trhu došlo ve 4Q 2020 oproti předchozímu čtvrtletí k výraznému zvýšení aktivity jak z hlediska celkového počtu těchto transakcí, tak i v celkovém finančním vyjádření. Transakce s přesahem do České republiky se na aktivitě M&A trhu v 4Q 2020 podílely minimálně, obdobně jako v předcházejícím čtvrtletí. Ve 4Q 2020…

  Číst více
 • Novela zákona o oceňování a prováděcí vyhlášky

  5. 2. 2021 Tomáš Podškubka

  V minulém roce došlo k novelizaci zákona o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb.) a prováděcí vyhlášky s účinností od 1. 1. 2021. Hlavní novinkou je zpřesnění postupu odhadu ceny obvyklé a zavedení možnosti ocenění tržní hodnotou. Zákon o oceňování řeší způsoby oceňování majetku a služeb pro účely jiných právních předpisů tj. v situacích, kdy tyto právní předpisy na zákon…

  Číst více
 • Oceňování majetku a závazků fondů v reálné hodnotě

  14. 1. 2021 Tomáš Podškubka

  Novelou českých účetních předpisů byla od 1. 1. 2021 zakotvena povinnost oceňovat majetek a závazky v účetnictví fondů ve fair value (reálné hodnotě) v návaznosti na mezinárodní účetní standardy (IFRS). Už před touto změnou fondy musely pravidelně oceňovat hodnotu svých aktiv a závazků tj. stanovovat hodnotu svých čistých aktiv angl.: net asset value (NAV). U nemovitostních fondů…

  Číst více
 • Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh byla posunuta do konce června 2021

  27. 11. 2020 Jiří Hlaváč

  Kontroverzním zákonem č. 460/2020 Sb., který byl 12.11.2020 publikován ve Sbírce zákonů, bylo prodlouženo suspendování dlužnické povinnosti podat insolvenční návrh, a to až do konce června 2021. Novelizace byla Poslaneckou sněmovnou schválena (stejně jako na jaře tzv. lex covid) ve stavu legislativní nouze, a to i přes nesouhlas Senátu. Fakticky byl obnoven institut mimořádného moratoria…

  Číst více
 • Předbalená reorganizace – workshop

  9. 10. 2020 Jiří Hlaváč

  Ve středu 7.10.2020 jsme pro zájemce realizovali on-line formou workshop na téma Předbalená reorganizace. Společně s pozvanými advokáty a insolvenčními správci se zvláštním povolením jsme představili hlavní výhody tohoto způsobu řešení úpadku a jednotlivé aspekty s předbalenou reorganizací spojené. S ohledem na pokračující omezení v souvislosti s pandemií Covid-19 půjde v následujících měsících u některých firem o efektivní řešení, které…

  Číst více
 • Dopady v souvislosti s krizovými opatřeními a finanční plán v době nejistoty

  27. 7. 2020 Jiří Hlaváč

  Březen a další měsíce letošního roku znamenají pro fungování řady firem výrazné změny. Některé přístupy přestaly fungovat a bylo nutné je nahradit, zvýšila se nejistota dalšího vývoje, ale pro některé firmy se objevují také zcela nové příležitosti. Na tyto změny je potřebné reagovat. Níže stručně představujeme dvě oblasti, nad kterými je dobré se v této souvislosti…

  Číst více
 • Hodnota fúzí a akvizic ve čtvrtletí klesla nejníže od roku 2009

  1. 7. 2020 Jiří Hlaváč

  K problematice fúzí a akvizic se pro ČTK vyjádřil partner společnosti TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. Ten například ČTK řekl, že v Evropě obecně a stejně tak i v České republice lze ve srovnání s vývojem v USA očekávat výrazně pozvolnější pokles transakcí. „Evropa je v reakčním čase u většiny ekonomických ukazatelů zpožděná v…

  Číst více
 • Nejvyšší soud ČR zdůraznil roli kontrolních mechanismů

  11. 12. 2019 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR judikoval, že pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou. Nejvyšší soud ČR judikoval (rozsudek 27 Cdo 844/2018, ze dne 18. 9. 2019), že pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním…

  Číst více
 • Řízení výroby v rámci ERP – aneb jak zvýšit efektivitu celého podniku

  29. 4. 2019 Jan Líbal

  Jedna z definic ERP systému praví, že informační systém se stává komplexním ERP až v případě, že obsahuje nástroje pro řízení výroby ve výrobních podnicích. Výrobní proces podniku je logicky jedním z nejdůležitějších procesů, ke kterému firma směřuje a přizpůsobuje svůj provoz. Proto se také podniky snaží sbírat data z výroby co nejkomplexněji a pracovat s nimi. Účetní a výrobní…

  Číst více
 • Informační systém pro e-commerce společnosti – mějte vysoké nároky

  4. 4. 2019 Jan Líbal

  Moderní obchodní společnost se musí každý den vypořádat s novými a novými požadavky svých zákazníků, tvrdou konkurencí na trhu a v neposlední řadě s nástrahami digitálního světa. Kdo dnes nevyužívá nějakou formu e-commerce, není pro své zákazníky viditelný. Zákazníci očekávají servis na nejvyšší úrovni, dostupnost zboží a doručení až ke dveřím. Všichni to známe a…

  Číst více
1 2 3