Daně a účetnictví

 • Významné daňové změny

  1. 7. 2020 Ludmila Benešová

  Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními. Prostřednictvím těchto zákonů chce zákonodárce zmírnit dopad pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky, a proto došlo ke změnám v následujících…

  Číst více
 • Program Antivirus – upozornění

  30. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Antivirus – režimy A a B – náhrady mezd Pozor na lhůtu pro předložení výkazu pro výplatu státního příspěvku: Výkaz rozhodný pro výplatu příspěvku musí zaměstnavatel předložit místně příslušnému Úřadu práce nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se o příspěvek žádá (tj v případě žádosti o příspěvek na náhrady mezd za…

  Číst více
 • Program Antivirus C

  24. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Prezident republiky v pátek 19. června 2020 podepsal zákon o prominutí odvodů na sociální pojištění, který je prezentován jako tzv. program „Antivirus C“. Kdo může tento program využít? Zaměstnavatelé z podnikatelské sféry zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (do počtu se zahrnují i např. zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené, neplacené dovolené, na jiných…

  Číst více
 • Dotační program COVID nájemné

  23. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 19. 6. 2020 pravidla pro poskytování dotace na úhradu nájmu podnikatelům, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách, viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/. Z tohoto materiálu jsme pro vás vybrali nejdůležitější pravidla pro podání žádosti. Kdy je možné požádat Žádosti lze podávat od 26. června 2020…

  Číst více
 • Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 16

  15. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Liberační balíček III Znovu prodloužen termín pro podání daňových přiznání na daň z příjmů Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 bylo zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí, kterým promíjí příslušenství daně. Z toho vyplývá možnost pro poplatníky daně z příjmů právnických a fyzických osob podat daňové přiznání za kalendářní rok 2019 „beztrestně“ až do 18. srpna 2020 a do stejného…

  Číst více
 • Úlevy pro zaměstnavatele – aktuální stav

  27. 5. 2020 Ludmila Benešová

  Úlevy pro zaměstnavatele – aktuální stav Antivirus A a B – příspěvky na náhrady mezd firmám – prodloužení do konce srpna – schváleno vládou Vláda prodlouží program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května 2020, jak jsme vás informovali…

  Číst více
 • Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 14

  20. 5. 2020 Ludmila Benešová

  Posun lhůty pro schválení účetní závěrky Řada společností v tuto chvíli dokončuje práce na sestavení účetní závěrky a klade si otázky, do kdy je nutno schválit řádnou účetní závěrku sestavenou za skončený kalendářní rok 2019. Zákon o obchodních korporacích stanovuje lhůtu 6 měsíců po skončení účetního období, jejíž konec se rychle blíží. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ke zmírnění…

  Číst více
 • Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 13

  13. 5. 2020 Ludmila Benešová

  Stát přispěje na nájemné podnikatelům Vláda schválila dne 4. května 2020 záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny. Podnikatelé, jejichž provozovny zasáhla koronavirová krize, mohou dostat od státu příspěvek na nájem, který mají platit v období mezi 1. dubnem a 30.…

  Číst více
 • Nové úlevy pro zaměstnavatele

  4. 5. 2020 Ludmila Benešová

  Níže přinášíme přehled nově navrhovaných opatření, která by měla pomoci zaměstnavatelům postiženým koronavirem udržet pracovní místa. Prodloužení programu ANTIVIRUS (náhrady mezd) – schváleno Vláda ČR schválila prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020, tzn. zaměstnavatelům postiženým koronavirem budou prostřednictvím Úřadu práce propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd zaměstnanců včetně povinných odvodů i za…

  Číst více
 • Zákony upravující nájmy prostor pro podnikání a bytů

  30. 4. 2020 Petr Karpeles

  Ve Sbírce zákonů byly dne 27. dubna 2020 zveřejněny oba zákony týkající se vztahu nájemců a pronajímatelů, o kterých jsme vás již informovali v 9. vydání našeho mimořádného Newsletteru. Jedná se o: a) zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na…

  Číst více
1 2 3