Daně a účetnictví

 • Covid podpory od dubna 2022

  11. 4. 2022 Ludmila Benešová

  Koncem března 2022 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) na svých webových stránkách oficiální výzvy COVID dotačních programů COVID – 2022 – Sektorová podpora a COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Jak již v průběhu února 2022 MPO avizovalo v tiskové zprávě, podmínky dotačních programů jsou zacíleny především na nejvíce zasažené oblasti podnikatelských činností.…

  Číst více
 • Lex Ukrajina – řešení situace uprchlíků v oblasti zaměstnávání, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a dalších

  7. 4. 2022 Ludmila Benešová

  Dne 21. 3. 2022 vstoupil v platnost (v návaznosti na Rozhodnutí Rady (EU)) tzv. Lex Ukrajina – soubor tří zákonů, které mají za úkol řešit pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě jiného řeší právní statut uprchlíků, jejich zaměstnávání, přístup ke zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení či vzdělávání. Platnost zákona je přijata na dobu jednoho roku, skončí 31. 3. 2023.…

  Číst více
 • Dary pro Ukrajinu bude možné odečíst z daní

  30. 3. 2022 Lenka Polanská

  Vláda schválila a dne 9. 3. 2022 předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, který rozšiřuje daňové zvýhodnění dobročinných aktivit na podporu obranného úsilí Ukrajiny proti agresi ze strany Ruska (dále jen „Zákon“). Zákon dále zavádí osvobození vybraných darů od daně z příjmů u příjemců. Zákon by měl být sněmovnou projednán začátkem dubna 2022. Zákon zvětšuje okruh příjemců…

  Číst více
 • Aktualizovaná Směrnice k převodním cenám

  22. 2. 2022 Lukáš Pěsna

  Na konci ledna 2022 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) uveřejnila na svých webových stránkách aktualizovanou Směrnici k převodním cenám pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále jen „Směrnice“). Do aktualizované verze Směrnice byly zapracovány všechny změny vyplývající z pokynů OECD k převodním cenám vydaných po minulé aktualizaci Směrnice. Jedná se tedy o konsolidované…

  Číst více
 • Country-by-Country Report bude zveřejňován

  7. 2. 2022 Lukáš Pěsna

  Tzv. Country-by-Country Report neboli Zpráva podle zemí (dále jen „CbCR“ nebo „report“) je jednou ze součástí dokumentační povinnosti k převodním cenám. V České republice byla povinnost sestavovat CbCR zavedena v roce 2017 (pro období počínaje 2016) a až do současnosti je jediným povinným dokumentem z triády Master file, Local file a CbCR. Povinnost sestavovat CbCR se vztahuje pouze na…

  Číst více
 • Nová studie – srovnání pracovních nákladů v podnicích střední a jihovýchodní Evropy

  7. 1. 2022 Ludmila Benešová

  Mnoho klientů TPA působí v mezinárodním měřítku a zaměstnává své pracovníky v zahraničí. To nás vedlo společně s HR německou poradenskou firmou Kienbaum k realizaci a zveřejnění studie s názvem „Personální náklady jako faktor při výběru místa zaměstnání“, která mapuje náklady na práci ve dvanácti vybraných zemích střední a jihovýchodní Evropy. Studie se zabývá bližším pohledem na problematiku mzdových nákladů…

  Číst více
 • Činnost finanční správy v rámci kontrol na převodní ceny

  19. 11. 2021 Lukáš Pěsna

  V posledních letech lze vypozorovat vyšší zájem správce daně o oblast převodních cen. Intenzita kontrol se zvyšuje prakticky nepřetržitě od roku 2014, kdy byla zavedena povinnost vyplnění samostatné přílohy týkající se převodních cen v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob. Cílem převodních cen, resp. realizovaných kontrol je zabránit přelévání zisků a daňovým únikům. Chybné nastavení převodních…

  Číst více
 • Jana Skálová byla opět zvolena do Prezidia Komory daňových poradců

  18. 11. 2021 Ludmila Benešová

  Jana Skálová (TPA) byla zvolena jedním z devíti členů Prezidia Komory daňových poradců pro období 2021–2024. Komora daňových poradců si na 29. řádné valné hromadě zvolila také prezidenta a viceprezidenta. Svůj post prezidentky obhájila Petra Pospíšilová, viceprezidentem byl zvolen Petr Toman. Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit…

  Číst více
 • TPA je spoluautorem Komentáře k zákonu o daních z příjmů

  9. 11. 2021 Ludmila Benešová

  Jiří Hlaváč z poradenské skupiny TPA je spoluautorem Komentáře k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář vychází právě nyní v nakladatelství Wolters Kluwer a k dispozici je jak v tištěné, tak elektronické podobě. Komentář je také součástí databáze odborných informací…

  Číst více
 • Problematika „jinak spojených osob“ v obchodních vztazích

  29. 10. 2021 Lukáš Pěsna

  Dne 18. srpna 2021 vydal Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) rozsudek č. j. 1 Afs 109/2021 – 67, ve kterém se zabýval problematikou spojených osob a nákladů na reklamu. Daňový subjekt si objednal reklamu na sportovním areálu, a to prostřednictvím zprostředkovatele. Správce daně, společně s krajským soudem, došli k závěru, že daňový subjekt je osobou…

  Číst více
1 2 3 8