Daně a účetnictví

 • Prodej pronajatých nemovitostí bez DPH

  23. 9. 2020 Jana Skálová

  Na jednání Koordinační výboru s Komorou daňových poradců dne 9. 9. 2020 byl ze strany zástupců Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství odsouhlasen příspěvek, který byl vypracován společností TPA, konkrétně našimi kolegy Janou Jirmáskovou a Filipem Oudesem. Obsahem příspěvku je rozbor situace při prodeji nemovitosti i s nájemníky z pohledu DPH. Konkrétně se zabývá otázkou, kdy…

  Číst více
 • Úlevy pro zaměstnavatele – aktualizace

  4. 9. 2020 Ludmila Benešová

  Prodloužení programu Antivirus A a B Vláda schválila prodloužení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus ve formě A a B do konce října 2020. V rámci těchto programů stát kompenzuje zaměstnavatelům část mzdových nákladů na zaměstnance. Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. Stát dorovnává 80 % vyplacené náhrady mzdy…

  Číst více
 • Kompenzační bonus pro „dohodáře“

  13. 8. 2020 Ludmila Benešová

  Dne 6. 8. 2020 nabyla účinnosti čtvrtá novela zákona č.159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela umožňuje čerpat bonus zaměstnancům vykonávajícím práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohod o pracovní činnosti (dále jen DPČ) a dohod o provedení práce (dále jen…

  Číst více
 • Významné daňové změny

  1. 7. 2020 Ludmila Benešová

  Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními. Prostřednictvím těchto zákonů chce zákonodárce zmírnit dopad pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky, a proto došlo ke změnám v následujících…

  Číst více
 • Program Antivirus – upozornění

  30. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Antivirus – režimy A a B – náhrady mezd Pozor na lhůtu pro předložení výkazu pro výplatu státního příspěvku: Výkaz rozhodný pro výplatu příspěvku musí zaměstnavatel předložit místně příslušnému Úřadu práce nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se o příspěvek žádá (tj v případě žádosti o příspěvek na náhrady mezd za…

  Číst více
 • Program Antivirus C

  24. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Prezident republiky v pátek 19. června 2020 podepsal zákon o prominutí odvodů na sociální pojištění, který je prezentován jako tzv. program „Antivirus C“. Kdo může tento program využít? Zaměstnavatelé z podnikatelské sféry zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (do počtu se zahrnují i např. zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené, neplacené dovolené, na jiných…

  Číst více
 • Dotační program COVID nájemné

  23. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 19. 6. 2020 pravidla pro poskytování dotace na úhradu nájmu podnikatelům, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách, viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/. Z tohoto materiálu jsme pro vás vybrali nejdůležitější pravidla pro podání žádosti. Kdy je možné požádat Žádosti lze podávat od 26. června 2020…

  Číst více
 • Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 16

  15. 6. 2020 Ludmila Benešová

  Liberační balíček III Znovu prodloužen termín pro podání daňových přiznání na daň z příjmů Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 bylo zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí, kterým promíjí příslušenství daně. Z toho vyplývá možnost pro poplatníky daně z příjmů právnických a fyzických osob podat daňové přiznání za kalendářní rok 2019 „beztrestně“ až do 18. srpna 2020 a do stejného…

  Číst více
 • Úlevy pro zaměstnavatele – aktuální stav

  27. 5. 2020 Ludmila Benešová

  Úlevy pro zaměstnavatele – aktuální stav Antivirus A a B – příspěvky na náhrady mezd firmám – prodloužení do konce srpna – schváleno vládou Vláda prodlouží program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května 2020, jak jsme vás informovali…

  Číst více
 • Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 14

  20. 5. 2020 Ludmila Benešová

  Posun lhůty pro schválení účetní závěrky Řada společností v tuto chvíli dokončuje práce na sestavení účetní závěrky a klade si otázky, do kdy je nutno schválit řádnou účetní závěrku sestavenou za skončený kalendářní rok 2019. Zákon o obchodních korporacích stanovuje lhůtu 6 měsíců po skončení účetního období, jejíž konec se rychle blíží. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ke zmírnění…

  Číst více
1 2 3 4