Daně a účetnictví

 • Prominutí DPH u elektřiny a plynu dodaných v listopadu a prosinci 2021

  27. 10. 2021 Ludmila Benešová

  Dne 20. října 2021 vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 rozhodnutí ministryně financí („Rozhodnutí“)[1], kterým dochází k prominutí DPH z důvodu prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny.  Na základě tohoto Rozhodnutí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu (nebo při pořízení plynu z jiného členského státu EU nebo při jeho dovozu z třetí země, např. v případě dodávek cisternami).…

  Číst více
 • Osvobození příjmu z prodeje akcií – nový judikát Nejvyššího správního soudu

  25. 10. 2021 Jana Skálová

  Rádi bychom vás upozornili na nový judikát NSS 8 Afs 246/2019-67, který přináší nový pohled nejen na posuzování časového testu při prodeji akcií, ale i na aplikaci závěrů Koordinačních výborů do praxe. Správce daně doměřil daň z příjmů fyzických osob, protože nebyl splněn časový test pro osvobození příjmů z prodeje akcií. Žalobkyně nabyla akcie v důsledku výměny…

  Číst více
 • Podcast Pro(fi) účetní s Janou Skálovou

  8. 7. 2021 Ludmila Benešová

  Ač je výraznou osobností daňové profese, dlouholetým členem prezídia Komory daňových poradců ČR a partnerem poradenské společnosti TPA Czech Republic, jejím snem bylo být vysokoškolským pedagogem. Celou svoji profesní kariéru pojí s předáváním znalostí a zkušeností, lektoruje a publikuje, a svůj sen dovršila v roce 2020, kdy byla jmenována docentkou pro obor Účetnictví a finanční…

  Číst více
 • Převodní ceny a COVID-19

  7. 6. 2021 Ludmila Benešová

  Poslední březnový den byl Finanční správou ČR publikován český překlad doporučení pro daňové poplatníky i finanční správy, jak postupovat při aplikaci pravidel v oblasti převodních cen při posuzování období zasažených pandemií COVID‑19 (dále jen „Pokyny“), který dne 18. prosince 2020 vydala OECD. Pokyny nedávají nová doporučení mimo stávající směrnici OECD, ale zaměřují se na to, jak…

  Číst více
 • Kurzarbeit jde do Senátu

  1. 6. 2021 Ludmila Benešová

  Novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, schválili poslanci a nyní se dostává do rukou senátorů. Novela zákona o zaměstnanosti zavádí „příspěvek v době částečné práce“. Tato možnost musí být aktivována rozhodnutím vlády nařízením v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z důvodu vzniku živelní událost, epidemie, kybernetického útoku…

  Číst více
 • Změny u ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

  1. 6. 2021 Ludmila Benešová

  Pokud vaše dítě nemohlo chodit do školy z důvodu jejího uzavření kvůli nařízení vlády z důvodu mimořádného opatření, doposud mohl o toto dítě pečovat pouze další člen domácnosti. Tedy podmínkou bylo, aby osoba, která o ošetřovné žádá, bydlela společně s dítětem ve společné domácnosti. Od 30. 4. 2021 je nově možné, aby o stejné dítě pečovali příbuzní v přímé…

  Číst více
 • Příspěvek na stravování – doplnění informací od Finanční správy

  1. 6. 2021 Ludmila Benešová

  Finanční správa zveřejnila na svém webu doplňující informace k novele zákona o daních z příjmů, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných daňových podmínek peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Jedná se o alternativu ke stravenkám (nepeněžní příspěvek), které jsou rozšířeným zaměstnaneckým benefitem. Vznik nároku na…

  Číst více
 • Evidence skutečných majitelů

  11. 5. 2021 Ludmila Benešová

  Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM zákon). Současně s ním nabude účinnosti i novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Rádi bychom vás upozornili na nové povinnosti spojené se zavedením sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. Členové…

  Číst více
 • Uplatnění daňové ztráty

  11. 5. 2021 Ludmila Benešová

  1. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna Rádi bychom vás upozornili na materiál projednaný na koordinačním výboru v březnu 2021, který se týká uplatnění daňové ztráty. Jedná se o příspěvek č. 574/24.03.21 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna. V tomto materiály bylo vyjasněno několik okruhů otázek, na které platné znění zákona…

  Číst více
 • Evidence skutečných majitelů – novela od 1. 6. 2021

  29. 4. 2021 Ludmila Benešová

  Nový zákon o evidenci skutečných majitelů přináší významné změny v pravidlech pro zápis skutečných majitelů. Zásadní je zavedení sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. Členové statutárních orgánů, skuteční majitelé ale také povinné osoby ve smyslu AML zákona mají proto společný zájem na ověření stávajících informací v evidenci a jejich případné opravě. Pokuty Na rozdíl od dosavadní…

  Číst více
1 2 3 4 8