Daně a účetnictví

 • Daň z mimořádný zisků (windfall tax)

  28. 11. 2022 Jana Skálová

  Senát 24. listopadu 2022 schválil daňový balíček, který mimo jiné zavádí tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z parametrů nařízení Evropské unie. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. ledna 2023 po dobu 3 let (tj. 2023-2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a…

  Číst více
 • Nový zákon o účetnictví – změny v povinnosti auditovat účetní závěrku

  23. 11. 2022 Jana Skálová

  Zveřejněný návrh nového zákona o účetnictví předpokládá změny v povinnosti auditu individuální účetní závěrky, tedy v rozsahu okruhu účetních jednotek, které budou auditu podléhat. S ohledem na citlivost tématu jsou v textu zákona navrženy dvě alternativy možného řešení. První alternativa předpokládá, že by povinný audit zůstal jen pro střední a velké účetní jednotky, kategorie malých účetních jednotek by z této…

  Číst více
 • Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

  24. 10. 2022 Jana Vítková

  Připravovaná novela Zákoníku práce přináší změny v úpravě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Pravděpodobně nejvýraznější změnou je nárok na placenou dovolenou zaměstnanců pracujících na dohodu. Způsob výpočtu nároku bude shodný s výpočtem u pracovního poměru, bude tedy záviset na skutečně odpracovaném počtu hodin. A zatímco u dohod o pracovní činnosti se při výpočtu…

  Číst více
 • Návrh novely zákoníku práce pro „Home office“

  24. 10. 2022 Jana Vítková

  V současnosti novela Zákoníku práce přináší mimo jiné právní úpravu práce na dálku, tzv. „Home office“. Výkon práce na dálku bude možný na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec o práci na dálku požádá a zaměstnavatel se rozhodne nevyhovět, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit. Povinnost vyhovět této žádosti (pokud tomu nebrání vážné provozní…

  Číst více
 • Substance a benefit test

  11. 10. 2022 Lukáš Pěsna

  V oblasti převodních cen je čím dál tím více kladen důraz na splnění tzv. substance a benefit testu, který předchází samotnému posouzení výše převodní ceny. Při tzv. substance testu musí být poplatník schopen prokázat, zda byly služby skutečně poskytnuty. V rámci tzv. benefit testu musí daňový poplatník prokázat, zda měly poskytnuté služby pro společnost skutečný ekonomický přínos.…

  Číst více
 • Covid podpory od dubna 2022

  11. 4. 2022 Ludmila Benešová

  Koncem března 2022 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) na svých webových stránkách oficiální výzvy COVID dotačních programů COVID – 2022 – Sektorová podpora a COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Jak již v průběhu února 2022 MPO avizovalo v tiskové zprávě, podmínky dotačních programů jsou zacíleny především na nejvíce zasažené oblasti podnikatelských činností.…

  Číst více
 • Lex Ukrajina – řešení situace uprchlíků v oblasti zaměstnávání, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a dalších

  7. 4. 2022 Ludmila Benešová

  Dne 21. 3. 2022 vstoupil v platnost (v návaznosti na Rozhodnutí Rady (EU)) tzv. Lex Ukrajina – soubor tří zákonů, které mají za úkol řešit pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě jiného řeší právní statut uprchlíků, jejich zaměstnávání, přístup ke zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení či vzdělávání. Platnost zákona je přijata na dobu jednoho roku, skončí 31. 3. 2023.…

  Číst více
 • Dary pro Ukrajinu bude možné odečíst z daní

  30. 3. 2022 Lenka Polanská

  Vláda schválila a dne 9. 3. 2022 předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, který rozšiřuje daňové zvýhodnění dobročinných aktivit na podporu obranného úsilí Ukrajiny proti agresi ze strany Ruska (dále jen „Zákon“). Zákon dále zavádí osvobození vybraných darů od daně z příjmů u příjemců. Zákon by měl být sněmovnou projednán začátkem dubna 2022. Zákon zvětšuje okruh příjemců…

  Číst více
 • Aktualizovaná Směrnice k převodním cenám

  22. 2. 2022 Lukáš Pěsna

  Na konci ledna 2022 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) uveřejnila na svých webových stránkách aktualizovanou Směrnici k převodním cenám pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále jen „Směrnice“). Do aktualizované verze Směrnice byly zapracovány všechny změny vyplývající z pokynů OECD k převodním cenám vydaných po minulé aktualizaci Směrnice. Jedná se tedy o konsolidované…

  Číst více
 • Country-by-Country Report bude zveřejňován

  7. 2. 2022 Lukáš Pěsna

  Tzv. Country-by-Country Report neboli Zpráva podle zemí (dále jen „CbCR“ nebo „report“) je jednou ze součástí dokumentační povinnosti k převodním cenám. V České republice byla povinnost sestavovat CbCR zavedena v roce 2017 (pro období počínaje 2016) a až do současnosti je jediným povinným dokumentem z triády Master file, Local file a CbCR. Povinnost sestavovat CbCR se vztahuje pouze na…

  Číst více
1 2 3 4 9