Daně a účetnictví

 • Účtování o dotacích z programu COVID nájem III

  13. 4. 2021 Ludmila Benešová

  Podávání žádostí v tomto programu bylo ukončeno dne 8. dubna 2021 a řada účetních jednotek si klade otázky, jak o této dotaci účtovat. Za matoucí je pro účetní jednotky zejména to, že rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Tedy měsíce již skončeného účetního období. Proto nám řada…

  Číst více
 • Nové dotační programy

  13. 4. 2021 Ludmila Benešová

  Rádi bychom vás upozornili na nové dotační programy, které byly zveřejněny na počátku dubna. Po zveřejnění došlo ještě k upřesnění některých podmínek programů, níže uvedený text vychází z informací zveřejněných dne 9. dubna 2021 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o dva programy, z nichž si podnikatelé mohou vybrat, který využijí. Výběr je nutno dobře zvážit, aby…

  Číst více
 • Program Antivirus

  18. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Program Antivirus byl prodloužen do 30. 4. 2021, avšak pouze pro ty zaměstnavatele, kteří přistoupí na změny vyplývající z usnesení vlády č. 186/2021. Došlo ke změně některých podmínek, za kterých jsou příspěvky poskytovány, viz níže. Tyto změny budou do dohod uzavřených do 28. 2. 2021 včleněny formou dodatku k dohodě. Ten bude generován příslušnou webovou…

  Číst více
 • Karanténní příspěvek “izolačka”

  18. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Zaměstnanci mají v období od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tyto příspěvky odečtou od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po 28. 2. 2021 a kterému podle zákoníku práce vznikl…

  Číst více
 • Prominutí DPH u dodání vyjmenovaného zboží

  18. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Ministerstvo financí navázalo na stávající prominutí DPH dle rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 dne 1. 2. 2021, o kterém jsme Vás již informovali v našem newsletteru č. 3/2021. Pokud v období od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021 dojde k povinnosti přiznat DPH (podle § 20a odst.…

  Číst více
 • “Odklady” lhůt pro podání daňových přiznání – generální pardon

  18. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Rádi bychom vás informovali, že ve finančním zpravodaji 16/2021 byl vyhlášen plošný generální pardon, který umožňuje podat (bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně) přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) do 3. 5. 2021 v případě podání přiznání v „papírové“ formě, resp. do 1. 6.…

  Číst více
 • Další generální pardon na povinnosti plátců DPH a identifikovaných osob

  8. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Rádi bychom vás upozornili na nové úlevy, které byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 13/2021. Ministryně financí rozhodla o prominutí pokut: A) za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021 a B) za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které je daňový subjekt (plátce DPH nebo identifikovaná osoba) podle §…

  Číst více
 • Vnitroskupinové transakce a nový pokyn OECD k finančním transakcím

  18. 2. 2021 Petr Karpeles

  V souvislosti s vydáním pokynu k převodním cenám u finančních transakcí, který doplňuje Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (2017), bychom rádi upozornili, že lze předpokládat aktivitu správců daně v rámci kontrolní činnosti zaměřené na převodní ceny. Pokyn poskytuje finančním správám a daňovým subjektům obecný návod, jak postupovat při posuzování finančních transakcí. Kladen je…

  Číst více
 • Stravenkový paušál ano či ne?

  15. 2. 2021 Jana Vítková

  Od 1. ledna 2021 do české legislativy přibyl nový institut tzv. stravenkového paušálu. Vzhledem k tomu, že se často setkáváme s otázkami našich klientů na jeho výhodnost či případná úskalí, chtěli bychom uvést několik argumentů, které by měly být brány v úvahu při rozhodování, zda stravenkový paušál využít. Daňová výhodnost Na otázku co je výhodnější, zda stravenky či…

  Číst více
 • Stravenkový paušál

  4. 2. 2021 Ludmila Benešová

  Stravenkový paušál je nově zaveden do zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Jedná se o daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Poskytnutí stravenkového paušálu tedy vede ke zvýšení čisté mzdy zaměstnance. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší. Zavedením stravenkového paušálu sepouze  doplňuje možnost…

  Číst více
1 2 3 4 5 8