Daně a účetnictví

 • Nová studie – srovnání pracovních nákladů v podnicích střední a jihovýchodní Evropy

  7. 1. 2022 Ludmila Benešová

  Mnoho klientů TPA působí v mezinárodním měřítku a zaměstnává své pracovníky v zahraničí. To nás vedlo společně s HR německou poradenskou firmou Kienbaum k realizaci a zveřejnění studie s názvem „Personální náklady jako faktor při výběru místa zaměstnání“, která mapuje náklady na práci ve dvanácti vybraných zemích střední a jihovýchodní Evropy. Studie se zabývá bližším pohledem na problematiku mzdových nákladů…

  Číst více
 • Činnost finanční správy v rámci kontrol na převodní ceny

  19. 11. 2021 Lukáš Pěsna

  V posledních letech lze vypozorovat vyšší zájem správce daně o oblast převodních cen. Intenzita kontrol se zvyšuje prakticky nepřetržitě od roku 2014, kdy byla zavedena povinnost vyplnění samostatné přílohy týkající se převodních cen v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob. Cílem převodních cen, resp. realizovaných kontrol je zabránit přelévání zisků a daňovým únikům. Chybné nastavení převodních…

  Číst více
 • Jana Skálová byla opět zvolena do Prezidia Komory daňových poradců

  18. 11. 2021 Ludmila Benešová

  Jana Skálová (TPA) byla zvolena jedním z devíti členů Prezidia Komory daňových poradců pro období 2021–2024. Komora daňových poradců si na 29. řádné valné hromadě zvolila také prezidenta a viceprezidenta. Svůj post prezidentky obhájila Petra Pospíšilová, viceprezidentem byl zvolen Petr Toman. Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit…

  Číst více
 • TPA je spoluautorem Komentáře k zákonu o daních z příjmů

  9. 11. 2021 Ludmila Benešová

  Jiří Hlaváč z poradenské skupiny TPA je spoluautorem Komentáře k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář vychází právě nyní v nakladatelství Wolters Kluwer a k dispozici je jak v tištěné, tak elektronické podobě. Komentář je také součástí databáze odborných informací…

  Číst více
 • Problematika „jinak spojených osob“ v obchodních vztazích

  29. 10. 2021 Lukáš Pěsna

  Dne 18. srpna 2021 vydal Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) rozsudek č. j. 1 Afs 109/2021 – 67, ve kterém se zabýval problematikou spojených osob a nákladů na reklamu. Daňový subjekt si objednal reklamu na sportovním areálu, a to prostřednictvím zprostředkovatele. Správce daně, společně s krajským soudem, došli k závěru, že daňový subjekt je osobou…

  Číst více
 • Prominutí DPH u elektřiny a plynu dodaných v listopadu a prosinci 2021

  27. 10. 2021 Ludmila Benešová

  Dne 20. října 2021 vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 rozhodnutí ministryně financí („Rozhodnutí“)[1], kterým dochází k prominutí DPH z důvodu prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny.  Na základě tohoto Rozhodnutí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu (nebo při pořízení plynu z jiného členského státu EU nebo při jeho dovozu z třetí země, např. v případě dodávek cisternami).…

  Číst více
 • Osvobození příjmu z prodeje akcií – nový judikát Nejvyššího správního soudu

  25. 10. 2021 Jana Skálová

  Rádi bychom vás upozornili na nový judikát NSS 8 Afs 246/2019-67, který přináší nový pohled nejen na posuzování časového testu při prodeji akcií, ale i na aplikaci závěrů Koordinačních výborů do praxe. Správce daně doměřil daň z příjmů fyzických osob, protože nebyl splněn časový test pro osvobození příjmů z prodeje akcií. Žalobkyně nabyla akcie v důsledku výměny…

  Číst více
 • Podcast Pro(fi) účetní s Janou Skálovou

  8. 7. 2021 Ludmila Benešová

  Ač je výraznou osobností daňové profese, dlouholetým členem prezídia Komory daňových poradců ČR a partnerem poradenské společnosti TPA Czech Republic, jejím snem bylo být vysokoškolským pedagogem. Celou svoji profesní kariéru pojí s předáváním znalostí a zkušeností, lektoruje a publikuje, a svůj sen dovršila v roce 2020, kdy byla jmenována docentkou pro obor Účetnictví a finanční…

  Číst více
 • Převodní ceny a COVID-19

  7. 6. 2021 Ludmila Benešová

  Poslední březnový den byl Finanční správou ČR publikován český překlad doporučení pro daňové poplatníky i finanční správy, jak postupovat při aplikaci pravidel v oblasti převodních cen při posuzování období zasažených pandemií COVID‑19 (dále jen „Pokyny“), který dne 18. prosince 2020 vydala OECD. Pokyny nedávají nová doporučení mimo stávající směrnici OECD, ale zaměřují se na to, jak…

  Číst více
 • Kurzarbeit jde do Senátu

  1. 6. 2021 Ludmila Benešová

  Novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, schválili poslanci a nyní se dostává do rukou senátorů. Novela zákona o zaměstnanosti zavádí „příspěvek v době částečné práce“. Tato možnost musí být aktivována rozhodnutím vlády nařízením v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z důvodu vzniku živelní událost, epidemie, kybernetického útoku…

  Číst více
1 2 3 4 5 9