Daně a účetnictví

 • “Odklady” lhůt pro podání daňových přiznání – generální pardon

  18. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Rádi bychom vás informovali, že ve finančním zpravodaji 16/2021 byl vyhlášen plošný generální pardon, který umožňuje podat (bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně) přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok) do 3. 5. 2021 v případě podání přiznání v „papírové“ formě, resp. do 1. 6.…

  Číst více
 • Další generální pardon na povinnosti plátců DPH a identifikovaných osob

  8. 3. 2021 Ludmila Benešová

  Rádi bychom vás upozornili na nové úlevy, které byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 13/2021. Ministryně financí rozhodla o prominutí pokut: A) za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021 a B) za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které je daňový subjekt (plátce DPH nebo identifikovaná osoba) podle §…

  Číst více
 • Vnitroskupinové transakce a nový pokyn OECD k finančním transakcím

  18. 2. 2021 Petr Karpeles

  V souvislosti s vydáním pokynu k převodním cenám u finančních transakcí, který doplňuje Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (2017), bychom rádi upozornili, že lze předpokládat aktivitu správců daně v rámci kontrolní činnosti zaměřené na převodní ceny. Pokyn poskytuje finančním správám a daňovým subjektům obecný návod, jak postupovat při posuzování finančních transakcí. Kladen je…

  Číst více
 • Stravenkový paušál ano či ne?

  15. 2. 2021 Jana Vítková

  Od 1. ledna 2021 do české legislativy přibyl nový institut tzv. stravenkového paušálu. Vzhledem k tomu, že se často setkáváme s otázkami našich klientů na jeho výhodnost či případná úskalí, chtěli bychom uvést několik argumentů, které by měly být brány v úvahu při rozhodování, zda stravenkový paušál využít. Daňová výhodnost Na otázku co je výhodnější, zda stravenky či…

  Číst více
 • Stravenkový paušál

  4. 2. 2021 Ludmila Benešová

  Stravenkový paušál je nově zaveden do zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Jedná se o daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Poskytnutí stravenkového paušálu tedy vede ke zvýšení čisté mzdy zaměstnance. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší. Zavedením stravenkového paušálu sepouze  doplňuje možnost…

  Číst více
 • Programy Antivirus A, A Plus, B

  4. 2. 2021 Ludmila Benešová

  Dne 21. prosince 2020 schválila vláda usnesením č. 1365 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, Režim A Plus) do 28. února 2021. Antivirus A Podpora je určena pro zaměstnavatele jako  kompenzace nákladů na zaměstnance, jimž byla nařízena karanténa nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Účel/podmínky pro čerpání: uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření…

  Číst více
 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

  4. 2. 2021 Ludmila Benešová

  Program je určen pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, bylo jim na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. 10. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti a kteří mají zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující OSVČ“. Výzva se vztahuje se na vymezený okruh žadatelů, kteří byli zasaženi krizovými opatřeními, tedy…

  Číst více
 • COVID-Nájemné III

  4. 2. 2021 Ludmila Benešová

  Pandemie koronaviru stále ovlivňuje mnoho oborů podnikání, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo již třetí výzvu v rámci programu COVID Nájemné. Žádosti o podporu v rámci 3. výzvy začnou být přijímány od 1. 2. 2021 a přijímány budou až do 1. 4. 2021. Rozhodné období je 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020). Co je ve…

  Číst více
 • Zrušení superhrubé mzdy od roku 2021

  23. 12. 2020 Jana Vítková

  Poslanci schválili 22. prosince 2020 novelu zákona o daních z příjmů, která kromě jiného zavádí zrušení tzv. superhrubé mzdy. Znamená to, že základem daně pro příjmy ze zaměstnání bude pouze hrubý příjem, tj. bez navýšení o odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Novela by měla začít platit již od začátku roku 2021. Novela dále…

  Číst více
 • TPA uspěla v soutěži Účetní firma roku 2020

  2. 12. 2020 Ludmila Benešová

  TPA, přední poradenská společnost působící v oblastech daní, vedení účetnictví a auditu, se umístila mezi třemi nejlepšími účastníky v soutěži Účetní firma roku 2020, která oceňuje společnosti i jednotlivce působící v oblasti účetnictví. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhlo v rámci online galavečera v úterý 1. prosince. Za TPA cenu převzali Jana Vítková a Petr Karpeles. Přinášíme vám rozhovor s …

  Číst více
1 2 3 4 5 6 8