Daně a účetnictví

 • 5 odpovědí na základní otázky na téma konsolidace

  11. 7. 2018 Rostislav Kuneš

  1) Co je konsolidovaná účetní závěrka? Jedná se o účetní závěrku, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky, a to za všechny podniky ve skupině tak, jako kdyby to byla jedna společnost. 2) Kdo má povinnost konsolidace? Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má skupina podniků, jež splní dvě ze tří kritérií součet…

  Číst více
 • Výplata podílu na zisku i po 6 měsících od konce účetního období

  5. 4. 2018 Jana Skálová

  Rádi bychom vás informovali o významné změně názoru předních právních odborníků, týkající se možnosti výplaty podílů na zisku na základě rozhodnutí valné hromady a to i po uplynutí více než 6 měsíců od skončení účetního období.   Ten je popsán ve druhém vydání komentáře zákona o obchodních společnostech,  z léta roku 2017 (Štenglová, I., Havel, B.,…

  Číst více
 • Rozcestník daňové uznatelnosti úroků

  4. 4. 2018 Petr Karpeles

  Pravidla omezující daňovou uznatelnost úroků jsou zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) již od roku 1993 a za tu dobu prošla mnoha změnami. Počátkem roku 2019 nás čeká novela zákona o daních z příjmů, ve které budou implementována pravidla podle Směrnice…

  Číst více
1 6 7 8