Daně a účetnictví

 • Změna ve způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců od 1.1. 2019

  18. 4. 2019 Jan Soška

  Novelizací zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, jež vstoupila v účinnost od 1. 1. 2019, došlo ke změně stanovení základu daně u zaměstnanců podléhajících sociálnímu a zdravotnímu pojištění v jiné zemi Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) či Švýcarsku. Nastalou situaci by měli vzít v potaz především zaměstnavatelé, kteří museli legislativní změny (a nové administrativní povinnosti) zohlednit…

  Číst více
 • Národní účetní rada oslavila své 20. výročí

  9. 4. 2019 Jana Skálová

  Setkání u příležitosti oslavy 20 let od založení Národní účetní rady (NÚR) se uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna 2019 v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky. Slavnostního odpoledne se zúčastnili zejména zástupci členských organizací NÚR – Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické…

  Číst více
 • Pozor na oznamování osvobozených příjmů, hrozí vysoké pokuty

  25. 2. 2019 Jana Skálová

  Každý, kdo během roku 2018 získal příjem osvobozený od daně z příjmu větší než 5 milionů korun, musí oznámit tuto skutečnost správci daně, tedy finančnímu úřadu. Poradenská společnost TPA upozorňuje na tuto vcelku novou povinnost, platnou od roku 2015, která se může týkat jakéhokoli občana. Ten, koho se tato povinnost týká, tak musí učinit do termínu…

  Číst více
 • Kursové rozdíly u přijatých a zaplacených záloh

  12. 2. 2019 Markéta Schück

  V návaznosti na přípravu účetní závěrky si řada účetních jednotek klade otázky, jak správně provést přepočty cizoměnových pohledávek a závazků aktuálním kursem ČNB. V odborné veřejnosti se v poslední době rozhořela diskuse na téma, zda české účetnictví není v některých svých ustanoveních v rozporu s ekonomickou realitou a zda nenastal čas se odklonit od českých účetních standardů a používat spíše ustanovení…

  Číst více
 • Jana Skálová byla znovu zvolena do Prezidia Komory daňových poradců

  19. 11. 2018 Jana Skálová

  Jana Skálová (TPA) byla zvolena jedním z devíti členů Prezidia Komory daňových poradců pro období 2018–2021. Komora daňových poradců si na 26. řádné valné hromadě zvolila také prezidenta a viceprezidenta. Svůj post prezidentky obhájila Petra Pospíšilová, viceprezidentem byl zvolen Petr Toman. Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a…

  Číst více
 • 5 odpovědí na základní otázky na téma konsolidace

  11. 7. 2018 Rostislav Kuneš

  1) Co je konsolidovaná účetní závěrka? Jedná se o účetní závěrku, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky, a to za všechny podniky ve skupině tak, jako kdyby to byla jedna společnost. 2) Kdo má povinnost konsolidace? Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má skupina podniků, jež splní dvě ze tří kritérií součet…

  Číst více
 • Výplata podílu na zisku i po 6 měsících od konce účetního období

  5. 4. 2018 Jana Skálová

  Rádi bychom vás informovali o významné změně názoru předních právních odborníků, týkající se možnosti výplaty podílů na zisku na základě rozhodnutí valné hromady a to i po uplynutí více než 6 měsíců od skončení účetního období.   Ten je popsán ve druhém vydání komentáře zákona o obchodních společnostech,  z léta roku 2017 (Štenglová, I., Havel, B.,…

  Číst více
 • Rozcestník daňové uznatelnosti úroků

  4. 4. 2018 Petr Karpeles

  Pravidla omezující daňovou uznatelnost úroků jsou zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) již od roku 1993 a za tu dobu prošla mnoha změnami. Počátkem roku 2019 nás čeká novela zákona o daních z příjmů, ve které budou implementována pravidla podle Směrnice…

  Číst více
1 7 8 9