Názory a komentáře

 • Proč potřebujeme nový zákon o účetnictví?

  30. 1. 2023 Ludmila Benešová

  Zamyšlení Jany Skálové Proč potřebujeme nový zákon o účetnictví? Jak mnozí z vás vědí, došlo v závěru minulého roku ke zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví. Od té chvíle vnímám intenzivní zájem našich klientů o novinky, které tento zákon přinese, a zároveň jistou obavu z neznámého. Podle mého názoru však obavy nejsou na místě. Současný zákon o účetnictví…

  Číst více
 • Stravenkový paušál ano či ne?

  15. 2. 2021 Jana Vítková

  Od 1. ledna 2021 do české legislativy přibyl nový institut tzv. stravenkového paušálu. Vzhledem k tomu, že se často setkáváme s otázkami našich klientů na jeho výhodnost či případná úskalí, chtěli bychom uvést několik argumentů, které by měly být brány v úvahu při rozhodování, zda stravenkový paušál využít. Daňová výhodnost Na otázku co je výhodnější, zda stravenky či…

  Číst více
 • Dopad pandemie COVID-19 na nemovitostní trh

  10. 11. 2020 Tomáš Podškubka

  Pandemie onemocnění COVID-19 již několik měsíců ovlivňuje všechny aspekty lidského života. Připravili jsme pro vás analýzu dopadů probíhající pandemie, věnující se odhadu vývoje ekonomiky, a dopadům nemoci COVID-19 na jednotlivé segmenty nemovitostního trhu. Dělat v této době předpovědi zavaří nejednu křišťálovou kouli. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným. Ekonomika letos určitě významně poklesne. Pozitivní je,…

  Číst více
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dopad na strukturu nemovitostních transakcí na českém trhu

  20. 10. 2020 Petr Karpeles

  V září byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 386/2020 Sb., jímž byla mimo jiné z českého daňového systému vymazána daň z nabytí nemovitých věcí (obdoba dřívější daně z převodu nemovitostí). Zatímco u fyzických osob je tento benefit částečně „vykoupen“ jinými daňovými nevýhodami (např. zpřísnění testu pro osvobození prodeje nemovité věci od daně z příjmů či…

  Číst více
 • Plánované změny v oblasti daňového odpisování majetku

  2. 10. 2020 Petr Karpeles

  V září 2020 Rozpočtový výbor nejen doporučil schválení vládního daňového balíčku na rok 2021 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, ale rovněž do něj vložil své pozměňovací návrhy, jež se mimo jiné týkají změn v oblasti daňového odpisování majetku. Ty mají za cíl podpořit investování podnikatelských subjektů. Jedním z navržených bodů je zavedení mimořádných odpisů majetku v 1. a 2. odpisové…

  Číst více
 • Prodej pronajatých nemovitostí bez DPH

  23. 9. 2020 Jana Skálová

  Na jednání Koordinační výboru s Komorou daňových poradců dne 9. 9. 2020 byl ze strany zástupců Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství odsouhlasen příspěvek, který byl vypracován společností TPA, konkrétně našimi kolegy Janou Jirmáskovou a Filipem Oudesem. Obsahem příspěvku je rozbor situace při prodeji nemovitosti i s nájemníky z pohledu DPH. Konkrétně se zabývá otázkou, kdy…

  Číst více
 • Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k otázce výběru odborníka statutárním orgánem

  17. 1. 2020 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR judikoval, že zásadní při výběru třetí osoby (odborníka) statutárním orgánem je, zda a jakým způsobem u této osoby odbornou způsobilost osvědčil (a taktéž tím, zda jeho činnost kontroloval). Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozsudku shrnuje (rozsudek 27 Cdo 90/2019 , ze dne 30.9.2019), že z jeho dřívější judikatury mimo jiné vyplývá,…

  Číst více
 • Nejvyšší soud ČR potvrdil režim strategických pokynů valné hromady

  25. 9. 2019 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR potvrdil, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti svěřit do působnosti valné hromady. Prostřednictvím valné hromady pak mohou akcionáři udělovat představenstvu společnosti závazné strategické pokyny. Nejvyšší soud ČR potvrdil (rozsudek 31 Cdo 1993/2019 , ze dne 11. 9. 2019), že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti…

  Číst více
 • Nejvyšší soud ČR vyložil, co se rozumí částí závodu

  17. 6. 2019 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR rozhodl (rozsudek 27 Cdo 2645/2018, ze dne 29. 5. 2019), že částí závodu se rozumí pouze samostatná organizační složka závodu, a nikoliv jeho (byť materiálně významná) jednotlivá složka. Souhlas valné hromady je třeba jen, pokud dochází k převodu části závodu jako samostatně fungujícího celku, a navíc by převod této části znamenal podstatnou…

  Číst více
 • Elektromobily poháněné elektřinou z fosilních paliv nic nezlepší

  7. 5. 2019 Jiří Hlaváč

  Vídeňská konference skupiny TPA Group přinesla zajímavé závěry výzkumů odborníků na energetiku a obnovitelné zdroje energie. Volker Quaschning, profesor pro obnovitelné energetické systémy na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, ve svém projevu upozornil zejména na potřebu nahrazení energie vyráběné z fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů. Další z devíti řečníků, Josef Plank, generální sekretář Federálního ministerstva pro udržitelnost…

  Číst více
1 2