• Nejvyšší soud ČR potvrdil režim strategických pokynů valné hromady

  25. 9. 2019 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR potvrdil, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti svěřit do působnosti valné hromady. Prostřednictvím valné hromady pak mohou akcionáři udělovat představenstvu společnosti závazné strategické pokyny. Nejvyšší soud ČR potvrdil (rozsudek 31 Cdo 1993/2019 , ze dne 11. 9. 2019), že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti…

  Číst více
 • Nejvyšší soud ČR vyložil, co se rozumí částí závodu

  17. 6. 2019 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR rozhodl (rozsudek 27 Cdo 2645/2018, ze dne 29. 5. 2019), že částí závodu se rozumí pouze samostatná organizační složka závodu, a nikoliv jeho (byť materiálně významná) jednotlivá složka. Souhlas valné hromady je třeba jen, pokud dochází k převodu části závodu jako samostatně fungujícího celku, a navíc by převod této části znamenal podstatnou…

  Číst více
 • Elektromobily poháněné elektřinou z fosilních paliv nic nezlepší

  7. 5. 2019 Jiří Hlaváč

  Vídeňská konference skupiny TPA Group přinesla zajímavé závěry výzkumů odborníků na energetiku a obnovitelné zdroje energie. Volker Quaschning, profesor pro obnovitelné energetické systémy na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, ve svém projevu upozornil zejména na potřebu nahrazení energie vyráběné z fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů. Další z devíti řečníků, Josef Plank, generální sekretář Federálního ministerstva pro udržitelnost…

  Číst více
 • Kursové rozdíly u přijatých a zaplacených záloh

  12. 2. 2019 Markéta Schück

  V návaznosti na přípravu účetní závěrky si řada účetních jednotek klade otázky, jak správně provést přepočty cizoměnových pohledávek a závazků aktuálním kursem ČNB. V odborné veřejnosti se v poslední době rozhořela diskuse na téma, zda české účetnictví není v některých svých ustanoveních v rozporu s ekonomickou realitou a zda nenastal čas se odklonit od českých účetních standardů a používat spíše ustanovení…

  Číst více
 • Nejatraktivnější sektory z hlediska výše dosahovaných transakčních násobků

  12. 7. 2018 Jiří Hlaváč

  TPA dokončila analýzu atraktivity sektorů z hlediska transakčních násobků dosahovaných v Evropě v posledních deseti letech. Jako podkladová data byly využity údaje o transakcích z databáze Mergermarket, ve které jsou shromažďována data o realizovaných M&A transakcích. Nejvyšší transakční násobky, pokud pomineme investice do nemovitostí, jsou dosahovány v sektorech Internet / E-commerce, Zdravotnictví a Farmaceutický průmysl, kde se střední hodnota dosahovaných EBITDA…

  Číst více
 • Potvrzení oprávněnosti solární daně

  28. 5. 2018 Jiří Hlaváč

  Nejvyšší soud ČR zamítl v červnu 2018 dovolání, v němž se po státu domáhali provozovatelé solárních elektráren náhrady ušlého zisku z důvodu zavedení tzv. solárního odvodu.  Judikát má číslo 30 Cdo 4231/2016 a je ze dne 28. května 2018. Na základě judikatury Evropského soudního dvora dospěl Nejvyšší soud ČR k závěru, že směrnice EU žádná individuální práva provozovatelům solárních elektráren nepřiznávaly, a proto ani…

  Číst více
 • TPA radí Asociaci insolvenčních správců

  20. 4. 2018 Jiří Hlaváč

  V pátek 20. 4. 2018 se v Justiční akademii uskutečnil seminář Asociace insolvenčních správců s titulkem Vyhláška o materiálním a personálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce. Na odpoledním programu semináře jsme vystoupili jako zástupci TPA, konkrétně partner Jiří Hlaváč a senior konzultant Pavel Kohoutek ze znaleckého oddělení. V dopolední části semináře přednášel pan Mgr. David Jakub…

  Číst více
 • Konference Energy Tomorrow

  17. 4. 2018 Jiří Hlaváč

  Poradenská skupina TPA uspořádala již posedmé konferenci Energy Tomorrow věnovanou v letošním roce zejména energetické efektivnosti, budoucnosti energetického průmyslu a zkušenostem ze zemí střední a východní Evropy. Pozornost účastníků byla věnována např. trendu PPA (Power Purchase Agreement), tedy uzavírání smluv na 100% dodávky energií z obnovitelných zdrojů, který je patrný zejména u velkých firem v západní Evropě…

  Číst více
 • Výplata podílu na zisku i po 6 měsících od konce účetního období

  5. 4. 2018 Jana Skálová

  Rádi bychom vás informovali o významné změně názoru předních právních odborníků, týkající se možnosti výplaty podílů na zisku na základě rozhodnutí valné hromady a to i po uplynutí více než 6 měsíců od skončení účetního období.   Ten je popsán ve druhém vydání komentáře zákona o obchodních společnostech,  z léta roku 2017 (Štenglová, I., Havel, B.,…

  Číst více