Pomáháme

 • Zvláštní cenu TPA za nejlepší výroční zprávu získaly SOS dětské vesničky

  1. 12. 2023 Ludmila Benešová

  Každým rokem se v rámci žebříčku Czech TOP 100 uděluje ocenění za nejlepší výroční zprávy a časopisy. Tradičně tomu bylo i v letošním roce, kdy Zvláštní cenu TPA za výroční zprávu získala nezisková organizace SOS dětské vesničky, z.s. Organizace pomáhá ohroženým dětem, kterým hrozí odebrání z péče vlastní rodiny, nebo které ve vlastní rodině zůstat nemohly a vyrůstají v rodině náhradní.…

  Číst více
 • TPA věnovala v rámci Giving Tuesday 35 000 Kč organizaci Dlaň životu

  15. 11. 2023 Ludmila Benešová

  Na #GivingTuesdayCZ darujeme 35 000 Kč Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, která poskytuje sociální služby těhotným ženám a matkám s dětmi v tísni. Darované finanční prostředky putují do azylového domu, kde za ně pořídili potřebné vybavení.

  Číst více
 • TPA věnovala 20 000 Kč na provoz Linky důvěry

  15. 11. 2023 Ludmila Benešová

  TPA přispívá pravidelně na provoz Linky důvěry Dětského krizového centra zaměřené na rizika v kyberprostoru. V letošním roce činily věnované finanční prostředky 20 000 Kč. Linka poskytuje pomoc se stresujícími či traumatizujícími zážitky dětí v rámci kyberprostoru, zejména kyberšikany. Non-stop Linka důvěry je v provozu od 1. 7. 2017 a je jedinou službou tohoto typu…

  Číst více
 • TPA uhradila náklady na školní družinu

  15. 11. 2023 Ludmila Benešová

  Pomohli jsme 4 dětem ze základní školy v Mostě, které díky finančnímu příspěvku od TPA mohou navštěvovat školní družinu. Děti si užili Halloweenské odpoledne se strašidelnými soutěžemi, vyrábí podzimní věnce a ptáčky z kaštanů, sportují a také se připravují na vánoce – konkrétně na výstavu betlémů a vánoční jarmark.

  Číst více
 • TPA darovala 100 000 Kč Člověku v tísni

  15. 11. 2023 Ludmila Benešová

  Pokračující situace na Ukrajině nám není lhostejná, a tak jsme se rozhodli pomoci formou příspěvku 100 000 Kč organizaci Člověk v tísni. Prioritou této organizace dál zůstává zejména pomoc přímo na Ukrajině, kde podpořili již přes 1 milion lidí. Nadále také poskytují materiální a potravinovou pomoc, pomoc s opravami válkou zničených obydlí, a poskytují psychologickou…

  Číst více
 • Dobročinný bazar v Thomayerově nemocnici

  20. 10. 2023 Ludmila Benešová

  Ve dnech 5. – 7.10.2023 proběhl v kapli sv. Václava ve FTN podzimní Dobročinný bazar. I díky darům od naší společnosti získalo Centrum podpůrné péče na svou činnost 80 900 Kč. Z uvedené částky budou hrazeny dvě větší akce, a to koncert Mozartova Requiem jako vzpomínka na zemřelé pacienty, ale i zaměstnance za uplynulý rok ve…

  Číst více
 • Gentlemanskou firmou roku 2023 se stala tradiční strojírenská společnost Beneš a Lát

  3. 7. 2023 Ludmila Benešová

  Vítězem 10. ročníku Zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma roku 2023 se stala rodinná společnost s dlouholetou tradicí Beneš a Lát. Ta se zaměřuje na výrobu slévárenských polotovarů, přičemž klade velký důraz na inovace, hledání nových řešení a technologií. Investuje tak například do technologií 3D tisku pro výrazné zlepšení parametrů licího procesu. Kromě toho věnuje zvláštní pozornost…

  Číst více
 • TPA přispěla na vybavení nového zázemí pro uživatele Týdenního stacionáře Dobromysl

  7. 6. 2023 Ludmila Benešová

  TPA, jedna z předních českých poradenských společností, přispěla částkou 80 000 Kč na vybavení nového zázemí pro uživatele Týdenního stacionáře Dobromysl. Služby stacionáře poskytuje Společenství Dobromysl a jeho cílem je rozvoj praktických i sociálních schopností a dovedností klientů. Stacionář je zařízení rodinného typu a se společností TPA dlouhodobě spolupracuje. TPA pomáhá řadě dobročinných či obecně prospěšných…

  Číst více
 • TPA se stala sponzorem knihy Pohádky výjimečných hrdinů

  20. 12. 2022 Ludmila Benešová

  TPA se stala sponzorem knihy Pohádky výjimečných hrdinů, věnováné dětem se zdravotním postižením. Slavnostního křtu knihy na radnici Prahy 12 s kmotrou knihy Petrou Hřebíčkovou se za TPA zúčastnil daňový manažer Luboš Balek se svou ženou Barborou, která je autorkou jedné z pohádek obsažených v knize. Veškerý výtěžek z prodeje knihy obdrží rodiny dětí na…

  Číst více
 • Zvláštní cenu TPA za výroční zprávu získalo podruhé Dětské krizové centrum

  12. 12. 2022 Ludmila Benešová

  Dětské krizové centrum poskytuje pomoc týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem a také zajišťuje např. poradenství rodičům související s péčí o dítě. V rámci hodnocení nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů získalo Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor. Soutěž pořádá Sdružení Czech TOP 100 a slavnostní večer s předáním ocenění se uskutečnil 7. prosince v Galerii…

  Číst více
1 2 3 8