Blog post

Nejvyšší soud ČR potvrdil režim strategických pokynů valné hromady

25. 9. 2019Jiří Hlaváč

Nejvyšší soud ČR potvrdil, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti svěřit do působnosti valné hromady. Prostřednictvím valné hromady pak mohou akcionáři udělovat představenstvu společnosti závazné strategické pokyny.

Nejvyšší soud ČR potvrdil (rozsudek 31 Cdo 1993/2019 , ze dne 11. 9. 2019), že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti svěřit do působnosti valné hromady. Prostřednictvím valné hromady pak mohou akcionáři udělovat představenstvu společnosti závazné strategické pokyny. Z rozhodnutí vyplývá, že pokud otázku strategického rozhodování stanovy akciové společnosti neupravují, spadá strategické řízení společnosti ze zákona do zbytkové působnosti představenstva. Valná hromada akciové společnosti není (na rozdíl od valné hromady společnosti s ručením omezeným) oprávněna vyhradit si kompetenci, kterou jí zákon či stanovy výslovně nesvěřují. V případě obchodního vedení, které přísluší představenstvu jako statutárnímu orgánu společnosti a není nikdo nikdo (včetně valné hromady) ze zákona oprávněn udělovat představenstvu závazné pokyny.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek