Blog post

Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k otázce výběru odborníka statutárním orgánem

17. 1. 2020Jiří Hlaváč

Nejvyšší soud ČR judikoval, že zásadní při výběru třetí osoby (odborníka) statutárním orgánem je, zda a jakým způsobem u této osoby odbornou způsobilost osvědčil (a taktéž tím, zda jeho činnost kontroloval).

Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozsudku shrnuje (rozsudek 27 Cdo 90/2019 , ze dne 30.9.2019), že z jeho dřívější judikatury mimo jiné vyplývá, že „člen statutárního orgánu nemusí být vybaven všemi odbornými znalostmi, schopnostmi či dovednostmi, potřebnými pro výkon veškerých činností, spadajících do působnosti statutárního orgánu. Nicméně nemá-li pro zařízení záležitosti spadající do výkonu jeho funkce potřebné odborné znalosti, je povinen zajistit její posouzení osobou, která potřebné znalosti má; součástí péče řádného hospodáře je přitom schopnost rozpoznat, které činnosti již není s to vykonávat či které potřebné znalosti a dovednosti nemá.“ K tomu bylo v rámci uvedeného rozhodnutí doplněno, že zásadní je, zda a jakým způsobem u této osoby odbornou způsobilost osvědčil (a taktéž tím, zda jeho činnost kontroloval). To má pak důsledky do jeho povinnosti nahradit újmu vzniklou společnosti.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek