Blog post

Nejvyšší soud ČR vyložil, co se rozumí částí závodu

17. 6. 2019Jiří Hlaváč

Nejvyšší soud ČR rozhodl (rozsudek 27 Cdo 2645/2018, ze dne 29. 5. 2019), že částí závodu se rozumí pouze samostatná organizační složka závodu, a nikoliv jeho (byť materiálně významná) jednotlivá složka. Souhlas valné hromady je třeba jen, pokud dochází k převodu části závodu jako samostatně fungujícího celku, a navíc by převod této části znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Prodej nebo zástava jednotlivých složek majetku, byť představují významnou část aktiv společnosti (např. nemovitost), nevyžaduje ze zákona souhlas valné hromady.

Souhlas valné hromady k převodu závodu či jeho části může být podle názoru Nejvyššího soudu ČR udělen i dodatečně (tj. po uzavření smlouvy o převodu nebo zastavení závodu či jeho části); v takovém případě je však smlouva až do udělení souhlasu stižena vadou, pro kterou se může některá z oprávněných osob dovolat její relativní neplatnosti. Nestane-li se tak a je-li následně souhlas valné hromady udělen, odpadne i důvod pro případnou námitku relativní neplatnosti.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek