Blog post

TPA radí Asociaci insolvenčních správců

20. 4. 2018Jiří Hlaváč

V pátek 20. 4. 2018 se v Justiční akademii uskutečnil seminář Asociace insolvenčních správců s titulkem Vyhláška o materiálním a personálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce.

Na odpoledním programu semináře jsme vystoupili jako zástupci TPA, konkrétně partner Jiří Hlaváč a senior konzultant Pavel Kohoutek ze znaleckého oddělení. V dopolední části semináře přednášel pan Mgr. David Jakub Hošek, koordinátor insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR. Hlavním tématem jeho vystoupení byl návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce (dále jen „Vyhláška PMS“), kterou připravilo ministerstvo a ke které byla v rámci semináře vedena rozsáhlá diskuse.

Odpoledne se slova ujali zástupci TPA Jiří Hlaváč a Pavel Kohoutek. V rámci vystoupení prezentovali vypracované stanovisko týkající se ekonomiky insolvenčních správců při řešení úpadku oddlužením, jehož objednatelem byla právě Asociace insolvenčních správců. Důvodem pro žádost o vypracování stanoviska naší společností je stav legislativy týkající se výkonu činnosti insolvenčních správců a právě chystaná Vyhláška PMS. Podobně jako například u výkonu činnosti soudních znalců jsou insolvenční správci odměňováni na základě vyhlášky, která se několik let nezměnila. Některé odměny dle této vyhlášky jsou již mnoho let fixní a nereflektují vývoj cenové hladiny od roku 2008 do současnosti.

Další legislativní změnou ovlivňující ekonomiku insolvenčních správců je systém přidělování jednotlivých oddlužení, které insolvenční správci řeší. Do 30. 6. 2017 insolvenční správce mohl dostat oddlužení v každém okrese, kde měl zřízenou provozovnu. Od 1. 7. 2017 může insolvenční správce dostávat jednotlivá oddlužení pouze na úrovni krajů. Jedním z hlavních problémů pro ekonomiku insolvenčních správců je v souvislosti s návrhem Vyhlášky PMS plánované zvýšení rozsahu jejich agendy v souvislosti s řešením oddlužení. Jedná se o nárůst činností, které bude muset insolvenční správce nově vykonávat aniž by se zvýšení agendy promítlo adekvátně v jeho odměně. Některé z činností by měly na insolvenční správce přejít z agendy soudců a státních zástupců, což je motivováno snahou státu snížit administrativní zatížení na těchto pozicích.

Na základě toho zástupci TPA provedli analýzu vývoje cenové hladiny od roku 2008 do současnosti, provedli dotazníkové šetření mezi insolvenčními správci a kalkulovali ekonomiku modelového insolvenčního správce, který by zahájil činnost 1. 7. 2017 a věnoval se pouze oddlužení po dobu 5 let. Výsledkem analýzy jsou dva hlavní závěry. Za prvé se cenová hladina od roku 2008 významně zvýšila, což zvyšuje provozní výdaje insolvenčních správců, aniž by byl tento vývoj reflektován na straně příjmů (odměn) insolvenčních správců. Za druhé na základě provedené kalkulace ekonomiky modelového insolvenčního správce neodpovídá jeho zisk v případě oddlužení kvalifikačním nárokům a neumožňuje řádný výkon jeho činnosti. Modelový insolvenční správce musí svoji činnost v rámci oddlužení dotovat (např. ze svých úspor nebo z činnosti advokáta), neboť i v případě zohlednění pouze těch nejnižších možných nákladů spojených s výkonem jeho činnosti, bude několik let vytvářet ztrátu.     

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek