Blog post

Zvláštní cenu TPA za nejlepší výroční zprávu získala Nadace ČEZ

31. 12. 2020Ludmila Benešová

Každoročně je v rámci žebříčku Czech TOP 100 vyhlašováno několik různých cen. V hodnocení nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů si Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor za výroční zprávu odnesla Nadace ČEZ, která v rámci své činnosti podporuje zejména aktivity dětí a mládeže a handicapovaných spoluobčanů. Cena bývá pravidelně předávána na slavnostním setkání, to se však s ohledem na platná epidemiologická opatření nemohlo v letošním roce uskutečnit, proto vyhlášení proběhlo online.

Při čtení výroční zprávy Nadace ČEZ si můžete představit, kolik konkrétních osudů poskytnuté příspěvky ovlivnily a jakým způsobem. Pomoc byla velmi rozmanitá s ohledem na konkrétní oblasti, věkovou skupinu i výši příspěvku. Z množství realizovaných projektů lze usuzovat, jak velké úsilí pracovníci Nadace vynakládají na to, aby se peníze na potřebná místa opravdu dostaly. Zároveň však nepodceňují ani prezentaci Nadace. Výroční zpráva je zpracovaná velice přehledně, s odpovídajícími informacemi, které čtenář očekává, a v takové grafické podobě, která potěší oko,“ vysvětlila výběr Markéta Schück, partnerka TPA.

Nadace ČEZ funguje od roku 2002 a svoji podporu směřuje zejména do oblasti aktivit dětí a mládeže, pomoci handicapovaným, podpory vzdělávání a odstraňování bariér a rovněž do aktivní spolupráce s regiony. K dílčím projektům Nadace patří např. Oranžové hřiště, které pomáhá s budováním moderních a bezpečných dětských hřišť, nebo Oranžová učebna zaměřující se na zlepšení vybavení pro výuku zejména technických předmětů. Nadace se také aktivně podílí na podpoře regionů a zejména veřejně prospěšných projektů v oblastech, jako jsou školství, kultura, věda a výzkum či životní prostředí.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek