Blog post

Fotovoltaika – Co byste měli vědět před investicí?

19. 12. 2022Ludmila Benešová

Dnes byste těžko hledali (nejen nemovitostí) společnost, jejíž vedení by se v reakci na extrémní nestabilitu na energetických trzích nezamýšlelo nad investicí do solárních panelů.  Výhody jsou nasnadě, ušetříte zmenšením objemu odebírané elektřiny, snížíte uhlíkovou stopu, a především zvýšíte energetickou soběstačnost, což se ve světle aktuálního dění zdá být téměř nezbytností.

Předtím, než se pustíte do řešení technické stránky investice, podívejte se s námi na některé její dopady a aspekty, o kterých jste možná netušili:

  1. Licence

Při instalaci fotovoltaiky nad 10 kWp a při výrobě elektřiny pro následný prodej spotřebiteli je třeba speciální licence od Energetického regulačního úřadu. 10 kWp dnes sotva odpovídá výkonu FVE pro větší rodinný dům, aktuálně je však v legislativním procesu novela energetického zákona zvyšující tuto hranici na 50kWp. Pro udělení licence pro FVE nad 20 kWp je navíc vyžadována osoba s odbornou způsobilostí. S licencí se Vás dále budou týkat další povinnosti (např. reportování výkazů o výrobě elektřiny).

  1. Daň z elektřiny

Dále musíte počítat také s nárůstem administrativy v oblasti daní. Pokud totiž prodáte elektřinu konečnému spotřebiteli (např. nájemci), nebo pokud by výkon instalované FVE převýšil 30 kW (i pro případ pouze vlastní spotřeby/dodání do distribuční soustavy), stáváte se plátcem (až na specifické výjimky) daně z elektřiny. S tím jsou spojeny standardní povinnosti, jako je registrace k dani z elektřiny u místně příslušného celního úřadu a podání přiznání a odvedení daně do 25. dne následujícího měsíce, za který vznikla povinnost daň přiznat. Daň aktuálně činí 28,30 Kč za jednu vyrobenou MWh a je běžně kalkulační položkou prodejní ceny elektřiny (v případě prodeje).

  1. Prodej přetoků

Co s elektřinou, kterou nestihnete vy nebo Váš nájemce spotřebovat? Aktuálně je častým řešením odevzdávat drobné přetoky do distribuční sítě zdarma, případně je odprodávat za předem stanovenou cenu společnosti, která přetoky vykupuje. Některé společnosti zohledňují při odkupu spotové ceny elektřiny, není to však pravidlem. V tomto kontextu upozorníme ještě na chystanou novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, návrh pracuje s možností komunitně sdílet vyrobenou elektřinu, nicméně zatím míří pouze na sdílení v rámci bytového domu.

  1. Dotace na pořízení

Pořizovací náklady dle našeho průzkumu trhu začínají v průměru na 30 tis. Kč za jeden instalovaný kWp, pokud přidáte baterie cena systému začíná na 50 tis. Kč za jeden instalovaný kWp. Aktuálně běží několik dotačních programů, v rámci kterých je možné žádat o dotace na pořízení FVE podnikatelskými subjekty (např. OPTAK, RES+, nebo NPO). OPTAK poskytne 45 % až 65 % výdajů, u RES+ a NPO můžete získat až 35 % způsobilých výdajů na solární panely a až 50 % na baterie. Získaní dotace a její výše zaleží především na velikosti podniku, způsob provedení a místu realizace. Čerpaná částka či kompenzované náklady na provedení jsou často zastropované. U některých dotačních programů (NPO) byly již vyčerpány alokované zdroje, projekty jsou tak umisťovány do tzv. zásobníku a jedná se o navýšení kapacity s Evropskou komisí.

  1. Stavební povolení

Pokud jde o FVE umístěnou na stávající stavbu, je pro povinnost stavebního povolení opět rozhodujícím faktorem výkon instalované FVE, aktuálně je hranice nastavená na 20 kWp. V jednom balíčku s novelou energetického zákona se nyní projednává novela stavebního zákona navyšující tento limit na 50 kWp. Výhledově by tak mělo dojít k částečné úlevě od byrokracie i u větších projektů podnikatelských subjektů, ne pouze u domácích fotovoltaik.

Sdílet článek
Předchozí příspěvek Následující příspěvek